Selvitysryhmä: Apteekkisääntelyä on uudistettava asiakkaan ja terveydenhuollon lähtökohdista

Apteekkialan sääntelyä tulee uudistaa vastaamaan terveydenhuollon sääntelyä, toteaa lääkejakelun uudistamistarpeita kartoittava asiantuntijaryhmä. Alan sääntely on kohdennettava oleellisiin asioihin, kuten lääkitysturvallisuuteen sekä asiakkaan ja potilaan aseman turvaamiseen. Samalla on huolehdittava siitä, ettei sääntelyllä estetä välttämättömiä investointeja, joita uuden teknologian täysimittainen hyödyntäminen lääkejakelussa edellyttää. Selvitysryhmän väliraportti julkistettiin 7.3.2018.  

Uudistamisen lähdettävä lääkkeen käyttäjän tarpeista

Selvitysryhmän mukaan apteekkisääntelyä ei ole nykyisellään määritelty riittävän selvästi osaksi terveydenhuoltoa. Apteekkien toimintaa ja lääkejakelua tulisi säädellä samojen periaatteiden mukaisesti kuin muutakin terveydenhuoltoa.

– Apteekkiala tarvitsee sääntelyä, jonka ytimessä ja lähtökohtana on ensisijassa oltava lääkkeen käyttäjän tarpeet sekä yhteiskunnan kokonaisetu, selvityshankkeen johtaja Liisa Hyssälä painottaa.

Potilaan ja yhteiskunnan kannalta keskeisistä asioista voidaan selvitysryhmän mukaan säätää jopa nykyistä tiukemmin. Sääntelyllä suojattaviksi ydinasioiksi selvitysryhmä nostaa lääkitysturvallisuuden ja lääkkeiden saatavuuden turvaamisen kaikissa tilanteissa sekä toiminnan laadun, kustannustehokkuuden ja alueellisen kattavuuden.

Sääntelyn tulee mahdollistaa kehitys

Oikein kohdennettu sääntely mahdollistaa apteekkitoiminnan kehittämisen. Lääkejakelun toimintaympäristö, palvelurakenne ja asiakastarpeet ovat nyt muutoksessa. Tähän muutokseen vastaaminen edellyttää merkittäviä investointeja.
 
– On uskallettava katsoa eteenpäin. Apteekit tulisi nähdä nykyistä monipuolisempana toimijana ja resurssina terveydenhuollossa. Sääntelyä on uudistettava niin, että uuden teknologian, digitalisaation, tekoälyn ja robotiikan vaatimat mittavat investoinnit ovat mahdollisia. Meillä ei ole varaa siihen, että näitä mahdollisuuksia ei saada täysimääräisesti käyttöön, Hyssälä tiivistää.

Selvitysryhmässä arvostettuja asiantuntijoita

Lääkealan asiantuntijatietoon perustuva selvitystyö lääkejakelun uudistamistarpeista käynnistyi marraskuussa 2017. Selvityksen toimeksiantaja on Päivittäistavarakauppa ry. Riippumattomasti toimiva selvitysryhmä koostuu lääkealan asiantuntijoista. Selvityshankkeen johtaja on Liisa Hyssälä. Selvitysryhmän jäseniä ovat hankkeen pääsihteerinä toimiva Lauri Pelkonen, lakimies Reijo Kärkkäinen sekä professori Heikki Ruskoaho. Työryhmä kuulee työnsä kuluessa laajasti asiantuntijoita ja sidosryhmiä.

Hankkeen loppuraportti valmistuu kesäkuussa 2018. Loppuraportissa selvitysryhmä esittelee yksityiskohtaiset ehdotukset apteekkitoiminnan kehittämiseksi sekä arvioi ehdotusten vaikutuksia.

Lisätietoja:
Selvityshankkeen johtaja Liisa Hyssälä, puh. 050 505 3133

Liitteet:
Lääkejakeluselvitys 2018 väliraportti (pdf)
Tiedotustilaisuuden 7.3.2018 esitys (pdf)

Lue lisää Lääkejakeluselvitys 2018 -hankkeesta.

Jaa julkaisu