Tutkimus: Päivittäistavarakauppa yksityisen sektorin vastuullisin toimiala

Päivittäistavarakauppa on parhaiten yhteiskuntavastuuta kantava yksityisen sektorin toimiala. Tämä selviää YouGov-tutkimusyrityksen toimialojen yhteiskuntavastuuta kartoittavasta kyselytutkimuksesta, jossa on mukana 10 elinkeinoelämän toimialaa sekä kunnat ja valtio. 12 toimialan kokonaisindeksissä ainoastaan kunnat kirivät suomalaisten arvioissa päivittäistavarakaupan ohi.

– Päivittäistavarakauppa on yhteiskunnan kannalta keskeinen toimiala, jonka vastuullisuus näkyy myös kuluttajien arjessa monin tavoin. Ala on merkittävä työllistäjä ja kaupan yritykset investoivat kotimaahan vuosittain satoja miljoonia euroja. Kaupan palvelutaso sekä elintarvikkeiden turvallisuus ovat Suomessa korkealla tasolla ja ala panostaa paljon muun muassa ympäristöystävällisen toiminnan kehittämiseen ja ruokahävikin torjuntaan. Suomalaiset tunnistavat myös kaupan merkityksen koko maan asuttavuuden säilymisessä, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto tiivistää.

Toimialojen vuosittainen yhteiskuntavastuututkimus toteutettiin nyt kuudennen kerran. Toimialojen vastuullisuutta arvioidaan tutkimuksessa työllisyyden, työhyvinvoinnin, tuote- ja palvelulaadun, kansantalouden, ympäristön sekä sukupuolten välisen tasa-arvon näkökulmista. Kansantalouden osalta arvioidaan toimialojen vastuullisuutta kotimaan investointien ja veronmaksun kannalta. Osa-alueiden tulosten perusteella lasketaan yhteiskuntavastuun kokonaisindeksi.

Tutkimuksessa mukana olleet toimialat:

1.    Elintarviketeollisuusyritykset (elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden raaka-aineiden valmistajat)
2.    Energiayhtiöt (energian tuotantoa, myyntiä ja jakelua harjoittavat yritykset)
3.    Finanssisektori (pankit, vakuutusyhtiöt)
4.    Kemianteollisuusyritykset (prosessikemia ja polttoaineiden, muovi- ja kumituotteiden, maalien,
       kosmetiikan valmistajat)
5.    Kuljetusalan yritykset (tavaran kuljetus)
6.    Kunnat
7.    Lääketeollisuusyritykset (lääkkeiden valmistajat ja markkinoijat)
8.    Metsäteollisuusyritykset (paperin, kartongin ja massan valmistajat)
9.    Päivittäistavarakaupat (elintarvikkeita ja jokapäiväisiä kulutustuotteita myyvät kaupat)
10.   Rakennusalan yritykset (talonrakentajat ja talonrakennustuotteiden valmistajat)
11.  Teknologiateollisuusyritykset (elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus,
       metallien jalostus, suunnittelu ja konsultointi, tietotekniikka)
12.    Valtio

Kysely tehtiin joulukuussa 2017 haastattelemalla sähköisellä lomakkeella 1001 täysi-ikäistä suomalaista iän (18–74 v.), sukupuolen ja asuinpaikan mukaan edustavalla otoksella YouGov Finlandin kuluttajapaneelissa. Paneeliin kuuluu yli 20 000 suomalaista. Tulosten luottamusväli kokonaistasolla (N=1001) on n. ±2,8 % -yksikköä suuntaansa (95 %:n luottamustasolla).

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kari Luoto, Päivittäistavarakauppa ry, puh. 0400 688 708

Lisätietoja tutkimuksesta:
Ville Haikola, Sales Questor Oy (YouGovin Suomen edustaja), puh. 040 772 2651

Jaa julkaisu