Alkoholiverolaki, PTY:n lausunnot

Lausunnot hallituksen esityksestä laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaalkoholiverosta annetun lain liitteen muuttamisesta:

Jaa julkaisu