Lääkejakelun uudistamisesta tehdään asiantuntijaselvitys

Lääkejakelun uudistamisesta tehdään lääkealan asiantuntijatietoon perustuva selvitys. Tavoitteena on tarkastella, miten lääkejakelun uudistus olisi yhteiskunnan kokonaisedun kannalta parasta toteuttaa. Selvitystyön keskiössä on lääkkeitä tarvitsevien kuluttajien ja terveyspalveluiden asiakkaiden asema. Muita keskeisiä näkökulmia ovat lääkehuollon tehokkuus ja palvelun toimivuus sekä lääkitysturvallisuuden ja lääkkeiden saatavuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa.

Selvitystyö käynnistyy marraskuussa 2017 ja valmistuu touko-kesäkuussa 2018. Päivittäistavarakauppa ry:n toimeksiannosta tehtävää selvityshanketta johtaa Kelan entinen pääjohtaja Liisa Hyssälä ja työryhmän muodostavat arvostetut lääkealan asiantuntijat.

– Tarkoituksena on tarkastella apteekkitoiminnan tehtäviä ja merkitystä lääkehuollossa sekä roolia uudistuvassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä ottaen huomioon kansainväliset esimerkit. Tämä selvitys on tarpeen, jotta tunnistamme tulevaisuuden apteekkitoiminnan roolin ja luonteen digitalisoituvassa terveydenhuollossa ja kaupassa, selvityshanketta johtava Liisa Hyssälä painottaa.

Selvitystyön aikana työryhmä kuulee lääkealan eri toimijoita ja muita keskeisiä sidosryhmiä. Tavoitteena on kattava ja eteenpäin katsova selvitys, joka huomioi myös erilaiset tulevaisuuden tarpeet ja mahdollisuudet lääkehuollon kokonaisuuden kehittämisessä.

– Lääkejakelua on jo vuosia sitten uudistettu merkittävästi muissa Pohjoismaissa. Tarkoituksenamme on tuoda tämän lääkealan ammattilaisten tekemän selvityksen kautta laadukasta tietoa ja näkemystä julkisen keskustelun ja päätöksenteon tueksi, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto toteaa.

Selvitysryhmässä arvostettuja osaajia

Selvityshankkeen johtaja on HLT, VTM Liisa Hyssälä. Aiemmin Hyssälä on toiminut Kelan pääjohtajana, sosiaali- ja terveysministerinä sekä peruspalveluministerinä. Syvällisen lääkehuollon osaamisen työryhmässä varmistavat hankkeen pääsihteerinä toimiva OTK, VT, VTL Lauri Pelkonen sekä Helsingin yliopiston farmakologian ja lääkekehityksen professori Heikki Ruskoaho.

Lauri Pelkonen on parhaillaan virkavapaalla lääkkeiden hintalautakunnan johtajan tehtävästä. Hän on toiminut aikaisemmin sosiaaliturvan uudistamista valmistelleen Sata-komitean pääsihteerinä sekä vastannut sosiaali- ja terveysministeriössä sairasvakuutuslain kokonaisuudistuksen valmistelusta ja ollut mukana lukuisissa lääkealan asiantuntija- ja valmistelutehtävissä. Heikki Ruskoaho on toiminut selvityshenkilönä lääkesäästöjen valmistelussa sekä lääkekorvausjärjestelmän kehittämisessä.

Lisätietoja:
Selvityshankkeen johtaja Liisa Hyssälä, puh. 050 505 3133
Toimitusjohtaja Kari Luoto, Päivittäistavarakauppa ry, puh. 0400 688 708

Jaa julkaisu