Tutkimus: Enemmistö suomalaisista pitää alkoholilain uudistusta hyvänä

Suomalaisten enemmistö (60 %) pitää hallituksen esittämää alkoholilain uudistusta tervetulleena. Se on erittäin hyvä joka neljännen (26 %) ja melko hyvä joka kolmannen (34 %) mielestä. Viisitoista prosenttia pitää muutosta melko huonona ja 14 % erittäin huonona. Tämä selviää Kantar TNS Oy:n syyskuun alussa tekemästä kyselytutkimuksesta. Vastaajilta tiedusteltiin, mieltä he ovat siitä, että alkoholilaki muuttuisi niin, että päivittäistavarakaupoissa saisi jatkossa myydä enintään 5,5 % vahvuisia alkoholijuomia. Raja nousisi 0,8 prosenttiyksikköä nykyisestä 4,7 %:n rajasta.

Myönteinen suhtautuminen on yleistä melkeinpä kaikissa väestöryhmissä. Ne, jotka eivät käytä alkoholia muodostavat poikkeuksen. Heidän enemmistönsä pitää uudistusta huonona asiana. Miehet suhtautuvat jonkin verran naisia myönteisemmin uudistukseen. Lakiuudistuksen kannatus on vahvaa kaikissa ikäryhmissä, myönteisimmin uudistukseen suhtautuvat alle 35-vuotiaat. Kriittisimpiä ovat yli 60-vuotiaat, joista puolet (50 %) pitää uudistusta erittäin tai melko hyvänä.

Suurimpien puolueiden kannattajista etenkin kokoomuslaiset ja perussuomalaiset pitävät esitettyä uudistusta hyvänä. Myös SDP:n, vihreiden ja keskustan kannattajista yli puolet suhtautuu myönteisesti siihen, että päivittäistavarakaupoissa saisi jatkossa myydä enintään 5,5 % vahvuisia alkoholijuomia.

Lähes puolet sallisi myös yli 5,5 % vahvuisten juomien myynnin kaupoissa

Kaksi kolmesta (64 %) olisi valmis vapauttamaan nykyistä vahvempien alkoholijuomien myynnin Alkon ulkopuolelle. Nykyisen rajan säilyttäisi ainoastaan 19 % vastaajista. Nykyisen rajan laskemista esimerkiksi 3,5 % vahvuisiin juomiin kannattaa vain 9 %.

Näkemykset myynnin vapauttamiselle sopivasta prosenttirajasta jakautuvat. Kysyttäessä, mikä olisi sopiva prosenttiraja kaupassa myytäville alkoholijuomille, lähes puolet (46 %) kannattaa jopa esitettyä 5,5 % rajaa suurempaa myynnin vapauttamista. Suurin ryhmä, 23 prosenttia, sallisi mietojen viinien myymisen kaupoissa. Viidentoista prosentin mielestä kaupoissa pitäisi voida myydä mitä vain alkoholijuomia ilman prosenttirajoituksia.

– Tulokset ovat linjassa aiempien tutkimusten kanssa. Suomalaiset ovat valmiita alkoholilain liberalisointiin. Ilahduttavaa on, että lähes 40 % hyväksyisi vähintään miedot viinit ruokakauppojen valikoimiin eurooppalaiseen tapaan, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto toteaa.

Tutkimuksen teki Kantar TNS Oy Päivittäistavarakauppa ry:n toimeksiannosta. Tutkimusaineisto on kerätty Gallup Kanavalla 1.–7.9.2017 välisenä aikana. Kyseessä on Kantar TNS Oy:n viikkovastaajapaneeli, jonka tiedonsiirrossa hyödynnetään internetiä. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1.066. Haastatellut edustavat maamme 18–74-vuotta täyttänyttä väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat).

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kari Luoto, Päivittäistavarakauppa ry, puh. 0400 688 708
Johtaja Sakari Nurmela, Kantar TNS Oy, puh. 040 578 5080

Liite: Mielipiteet alkoholilain uudistuksesta, tutkimuskuvat (Kantar TNS Oy, pdf)

Jaa julkaisu