Kyläkauppapäivä 10.6. muistuttaa lähipalveluiden merkityksestä

Lauantaina 10.6.2017 vietetään Kyläkauppapäivää, joka muistuttaa lähipalveluiden merkityksestä. Valtakunnalliseen tapahtumaan osallistuu noin 980 pientä myymälää eri puolilla Suomea. Oman kylän kauppaan kannattaa tutustua – palveluiden monipuolisuus saattaa yllättää!

Kyläkaupoilla on paljon annettavaa myös tulevaisuudessa, kun etsitään ratkaisuja ihmisille tärkeiden lähipalveluiden turvaamiseksi koko Suomessa.

 

Kyläkaupassa vieraillessa huomaa pian, ettei kyseessä ole ”vain ruokakauppa”. Elinvoimaiset kyläkaupat turvaavat alueensa asuttavuutta ja muitakin tärkeitä lähipalveluita. Saman katon alta löytyy usein esimerkiksi posti-, veikkaus-, apteekki- ja ravintolapalveluita sekä tietoa alueen tapahtumista ja muista palveluista. Valikoimia räätälöidään paikallisesti ja kaupasta saa kätevästi kodeissa ja mökillä tarpeellista käyttötavaraa.

Kyläkaupat ja niiden henkilökunta tuntevat alueensa asukkaiden ja kesäasukkaiden tarpeet ja tahto kehittää toimintaa on vahva. Esimerkiksi digitalisaatio ja logististen ratkaisujen kehittyminen avaavat uusia mahdollisuuksia. Kyläkauppa on usein verkkokaupan logistiikan solmukohta tai pankin asiamies käteisen rahan nostoissa asiakkaan pankkitililtä.

Sääntelyä purkamalla voidaan kyläkaupan toimintaedellytyksiä parantaa

Lähipalveluiden ja tasapainoisen alueellisen kehityksen merkitys korostuu väestön ikärakenteen ja yhteiskunnan palvelurakenteen muutoksien myötä. Poliittiset päättäjät voivat päätöksillään vaikuttaa haja-asutusalueiden ja taajamien asuttavuuden säilymiseen. Kyläkaupan menestyksen kannalta on oleellista, minkälaisia tuotteita ja palveluita voi käytännössä pitää tarjolla.

– Kyläkauppa ei ole menneen ajan ilmiö, vaan vahvasti tähän päivään sopiva ratkaisu. Kauppa on joustava ja tehokas yhteistyökumppani apteekille, Veikkaukselle tai Alkolle. Myös kunnan päättäjät ja virkamiehet voisivat miettiä, saisiko kaupasta asiamiehen esimerkiksi kirjastopalveluihin tai kunnan sosiaalipalvelujen asiakkaiden ruokahuoltoon, johtaja Ilkka Nieminen Päivittäistavarakauppa ry:stä painottaa.

Vuonna 2016 pieniä 100–399 m² myymälöitä oli Suomessa 1 358 ja perinteisiä kyläkauppoja 275. Vuonna 2006 kyläkauppoja oli vielä 563 eli yli kaksi kertaa nykyistä enemmän. Suomen myymäläverkostosta lähes 60 % koostuu pienistä, alle 400 m² kokoisista myymälöistä.

Kyläkauppapäivän järjestävät Päivittäistavarakauppa ry ja sen jäsenyritykset. Kyläkauppapäivä järjestetään nykymuodossaan nyt kuudetta kertaa. Samana päivänä Suomen kyliä ja niiden vireää kylätoimintaa juhlitaan myös valtakunnallisen Avoimet Kylät -tapahtuman puitteissa. Avoimet Kylät -päivänä järjestetään tapahtumia niin pienissä kuin isoissakin kylissä. Ohjelmassa on mukavaa yhdessä olemista ja tutustumista kylien elämänmenoon.

Kyläkauppapäivään osallistuvat myymälät (pdf)

Lisätietoja:
Johtaja Ilkka Nieminen, Päivittäistavarakauppa ry
Puh. 0500 422 216, ilkka.nieminen (a) pty.fi

Kauppaketjujen yhteyshenkilöt:
•    Tarmo Lähikauppias -ketju: Asiakkuuspäällikkö Jarkko Salama, puh. 020 510 8127
•    K-market Oy: Merja Ylitalo, p. 010 5321816
•    S-ryhmä: Valikoimajohtaja Antti Oksa, SOK, puh. 010 76 80699

Lisätietoja Avoimet Kylät -tapahtumasta: www.avoimetkylat.fi

Jaa julkaisu