Luke selvitti: Ruoka-alan työllisyys- ja verovaikutukset Suomelle merkittäviä

Luonnonvarakeskuksen tuore selvitys kartoitti ruokaketjun kansantaloudellista ja alueellista merkitystä Suomessa. Selvityksessä tarkasteltiin alan työllisyys- ja arvonlisäysvaikutuksia, verotuloja ja investointeja. Ruoka-ala kattaa maatalouden, elintarviketeollisuuden, elintarvikekaupan (tukku- ja vähittäiskauppa) sekä ravitsemispalvelut.

Luken selvityksen mukaan ruoka-ala on merkittävä sektori sekä valtakunnallisesti että maakunnallisesti. Ala työllistää suoraan 250 000 henkilöä ja lisäksi välillisesti hankintojen kautta 86 000 henkilöä. Kokonaisuudessaan ala työllistää siis lähes 340 000 henkeä, mikä on 13 prosenttia kaikista työllisistä.

Arvonlisäystä ruoka-ala tuottaa kansantaloudelle runsaalla 15 miljardilla eurolla. Tämä on lähes yhdeksän prosenttia koko maan arvonlisäyksestä. Eniten arvonlisäystä, 3 miljardia euroa, muodostuu alan toimialoista elintarvikekaupassa tukku- ja vähittäiskauppa yhteen laskien.

Ruoka-alan välittömät investoinnit ovat 2,3 miljardia euroa. Veroja ja veroluonteisia maksuja ruoka-alalla kertyy puolestaan yli 9 miljardia euroa, kun tarkasteluun otetaan palkka- ja yritysverojen lisäksi valmisteverot ja kulutuksen arvonlisäverot. Veroista ja veroluonteisista maksuista suurimman osan saa valtio ennen kaikkea tuoteveroina. Maakuntiin jää suurin osa palkansaajien tuloveroista kunnallisverona sekä osa yritysveroista. Ruoka-alan suurimmat palkkasidonnaiset verokertymät ovat elintarvikekaupassa ja elintarviketeollisuudessa.

Elintarvikekauppa Suomessa

•    Työllistää suoraan noin 62 000 henkilöä.
•    Tuottaa arvonlisäystä 3 miljardia euroa.
•    Maksaa veroja suoraan 900 miljoonaa euroa.
•    Välittömät investoinnit vuosittain noin 600 miljoonaa euroa.

Selvityksen kotimaisen ruokasektorin verokertymästä ja työllisyysvaikutuksista rahoittivat Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Elintarviketeollisuusliitto ry, Päivittäistavarakauppa ry, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry ja Agronomiliitto ry.

Jaa julkaisu