Lääkejakelun aito uudistus edellyttää merkittäviä muutoksia nykyjärjestelmään

Lääkejakelujärjestelmää on uudistettava Suomessakin muiden Pohjoismaiden tavoin. Uudistuksella lisätään järjestelmän avoimuutta ja lääkemenoissa voidaan saavuttaa noin 100 miljoonan euron säästöt kuluttajille ja valtiolle vuosittain.

Uudistus on mahdollista toteuttaa vaiheittain ja vastuullisesti ilman, että lääkitysturvallisuus tai lääkkeiden saatavuus vaarantuvat. Hallituspuolueet ovat kertoneet ottavansa kantaa lääkejakelun uudistukseen hallituksen puoliväliriihessä ensi viikolla.

Työryhmä valmistelemaan lääkejakelun kokonaisuudistusta

Koko lääkejakelujärjestelmän uudistaminen on käynnistettävä viipymättä ja perustettava työryhmä valmistelemaan uudistusta. Työryhmään on otettava mukaan myös lääkealan ulkopuolisia tahoja, jotta valmistelu on aidosti eteenpäin katsovaa ja laajapohjaista.

– Jotta merkittävät säästöt valtiolle ja kuluttajille saadaan toteutettua sekä järjestelmän avoimuutta ja todellista kilpailua lisättyä, tarvitaan uudistuksia kolmella osa-alueella. Itsehoitolääkkeiden myyntiä tulee vapauttaa, apteekkien perustamisen rajoitukset purkaa sekä lääkkeiden hintakilpailu mahdollistaa, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto painottaa.

Ensimmäiset itsehoitolääkkeet kauppojen valikoimiin jo ensi vuonna

Uudistuksessa päästään liikkeelle nopeasti vapauttamalla itsehoitolääkkeiden myyntiä muiden Pohjoismaiden sekä useiden EU-maiden tavoin. Lääkealan ammattilaiset tekivät Päivittäistavarakauppa ry:n toimeksiannosta vuonna 2015 selvityksen, joka kartoitti Suomessa apteekkien ulkopuolella turvallisesti myytäviksi soveltuvia lääkkeitä. Selvityksessä itsehoitolääkkeet jaettiin lääkitysturvallisuuden perusteella kolmeen ryhmään.

– Myynnin vapauttaminen voidaan toteuttaa hallitusti nopeallakin aikataululla. Ensimmäinen valikoima turvalliseksi määriteltyjä itsehoitolääkkeitä voidaan vapauttaa kauppojen myyntiin jo vuoden 2018 alusta lähtien. Vuonna 2019 valikoimaa voidaan laajentaa. Samalla varmistetaan, että kunkin lääkeryhmän vaatima asianmukainen lääkeneuvonta on helposti ja luotettavasti kuluttajien saatavilla, Luoto toteaa.

Uudistus parantaisi itsehoitolääkkeiden saatavuutta, alentaisi lääkkeiden hintoja ja helpottaisi kuluttajien arkea. Saatavuus paranisi merkittävästi etenkin iltaisin ja viikonloppuisin sekä haja-asutusalueilla. Lisäksi uudistus tukisi erityisesti pienten lähikauppojen kilpailukykyä ja turvaisi kattavan myymäläverkon säilymistä sekä kaupan työllisyyttä. Apteekkiverkostoa uudistus ei vaaranna. Itsehoitolääkkeiden osuus apteekkien myynnistä on vain noin 13 %. Ruotsissa vastaavan uudistuksen jälkeen itsehoitolääkkeistä noin 80 % myydään edelleen apteekeissa.

– Lääkejakelun uudistustarpeet ja säästöpotentiaali ovat olleet tiedossa pitkään. Laajapohjaista keskustelua ei kuitenkaan ole tätä ennen haluttu käydä eikä uudistustarpeisiin tarttua. On ilahduttavaa, että keskustelu on käynnistynyt. Nyt on tärkeää sopia uudistuksen edellyttämistä konkreettisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan sekä lääkitysturvallisuus että toiminnan tehostamisesta saatavat hyödyt, Kari Luoto tiivistää.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kari Luoto, Päivittäistavarakauppa ry
puh. 0400 688 708

Jaa julkaisu