Selvitys: Alkoholilain muutoksilla useita suotuisia vaikutuksia matkustajatuontiin ja kulutukseen

Alkoholilain vähittäiskauppaa koskevat muutokset vähentävät merkittävästi A-oluen sekä saman vahvuisten siiderien ja lonkeroiden matkustajatuontia, siirtävät verotuloja kotimaahan sekä tukevat kattavan myymäläverkoston säilymistä Suomessa. Absoluuttisen alkoholin kokonaiskulutuksen kasvu jää pieneksi, sillä uudistuksen myötä väkevien alkoholijuomien kulutus vähenee. Taloustutkimus Oy selvitti alkoholilain vähittäiskauppaa koskevien muutosten vaikutuksia Päivittäistavarakauppa ry:n toimeksiannosta.
   
Vahvan oluen matkustajatuonti vähenee 50 %, kokonaiskulutus kasvaa 0,5 %

Esitettyjen lakimuutosten myötä vahvan oluen, siiderin ja lonkeron matkustajatuonti Virosta vähenee puoleen (50 %). Kaikkien alkoholijuomien matkustajatuonti vähenee neljänneksen (25 %). Alkoholijuomaverojen tuotto kotimaan vähittäismyynnissä kasvaa 2,8 % eli 35 miljoonaa euroa.

Alkoholilain uudistuksen seurauksena kuluttajakäyttäytyminen muuttuu. Kulutus siirtyy väkevistä kohti miedompia alkoholijuomia ja alkoholin kokonaiskulutus absoluuttisena alkoholina kasvaa 0,5 %. Litroissa mitattuna alkoholin vähittäis- ja matkustajatuontikulutus kasvavat yhteensä noin 1,6 prosenttia eli noin 9 miljoonaa litraa. Oluen ja long drink -juomien kulutus siirtyy keskimäärin hieman nykyistä vahvempaan suuntaan. Siiderissä kulutuksen siirtyminen nykyistä vahvempiin vaihtoehtoihin tulee näkymään vähemmän. Väkevien alkoholijuomien kulutus puolestaan vähenee, mikä hillitsee absoluuttisen alkoholin kulutuksen kasvua.

– Alkoholilain muutosten vaikutuksista kuluttajien valintoihin ja alkoholin kokonaiskulutukseen on esitetty erilaisia arvioita. Arvioissa on kuitenkin huomioitu heikosti eri muutostekijöitä, kuten hintatason vaikutusta tuotteiden myyntiin tai kulutuksen siirtymää eri myyntikanavien välillä. Tämä tilasto- ja kuluttajatutkimustietoa hyödyntävä selvitys antaa hyvän ja perustellun arvion vähittäiskauppaa koskevien lakimuutosten vaikutuksista, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto toteaa.

Suomalaiset kannattavat alkoholilain keventämistä

Valtaosa suomalaisista kannattaa alkoholin myynnin vapauttamista joko esitetyllä tavalla tai lakiehdotuksessa esitettyä enemmän. Kaksi kolmesta Taloustutkimuksen kyselyn vastaajasta oli tätä mieltä. Lakiin nyt esitettyjä muutoksia piti hyvänä yli puolet (57 %). Sääntelyn tiukentamista ja keskioluen siirtämistä Alkoon kannatti sen sijaan vain 12 % vastaajista.

– Suomalaiset ovat valmiita purkamaan sääntelyä alkoholin myynnissä ja siirtymään kohti eurooppalaisempaa lainsäädäntöä. Tämä suuntaus on ollut nähtävissä jo pitkään mielipidetiedusteluissa. Erikoisoluet ja viinit kuuluvat ruoan yhteyteen niin pöydässä kuin kaupassakin. Näin pitäisi olla myös Suomessa sen sijaan, että meillä on yksi Euroopan tiukimmista alkoholin sääntely-ympäristöistä, Luoto huomauttaa.

Uudistus on tärkeä etenkin pienille kaupoille ja lähipalveluiden säilymiselle

Alkoholilain uudistus vähentää Alkon sijoittumista aiheutuvaa kilpailuhaittaa päivittäistavarakaupalle ja on tärkeä etenkin pienten kauppojen elinmahdollisuuksille ja niiden mahdollisuuksille työllistää. Suomen myymälöistä noin 60 % on pieniä, alle 400 m² myymälöitä. Niiden väheneminen merkitsisi koko maan kattavan kauppaverkoston oleellista heikkenemistä. Ruokakaupan lisäksi se tarkoittaa monen muun lähipalvelun säilymisen vaarantumista etenkin kasvukeskusten ulkopuolella.

– Lakiesitys on maltillinen askel oikeaan suuntaan ja uudistukset voidaan toteuttaa vastuullisesti. Uusi alkoholilaki myös tukee kotimarkkinoita, työllisyyttä, valtion verotulojen lisääntymistä, tervettä kilpailua sekä myymäläverkoston säilymisen kautta koko maan asuttavuutta, Luoto painottaa.

Taloustutkimus Oy teki selvityksen joulukuussa 2016. Kyselytutkimusta varten haastateltiin 2 091 henkilöä ja tutkimuksessa arvioitiin alkoholilain muutoksen vaikutuksia alkoholijuomien vähittäiskulutukseen ja matkustajatuontiin. Haastateltavilta kysyttiin alkoholijuomien ostoa euroina ja litroina sekä nykyisin että alkoholilain muutoksen ja alkoholijuomien arvioitujen hinnanmuutosten jälkeen. Selvityksen pohjana on lisäksi käytetty Tilastokeskuksen, Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoaineistoja sekä Päivittäistavarakauppa ry:n ja panimoiden tietoja päivittäistavarakaupan myynnistä ja myynnin jakautumisesta sekä alkoholijuomien kulutuksesta.

Liitteet:
Alkoholilain vähittäiskauppaa koskevien muutosten vaikutus alkoholijuomien kulutukseen (pdf)
Kuluttajakäyttäytymisen muutokset ja hintajoustot (pdf)

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kari Luoto, Päivittäistavarakauppa ry, puh. 0400 688 708

Lisätietoja selvityksestä:
Tutkimusjohtaja Pasi Holm, Taloustutkimus Oy, puh. 010 758 5212
Tiedotteeseen on korjattu 13.1.2017 arvio alkoholijuomaverojen tuoton kasvusta: Oikeat luvut ovat lisäys 2,8 % eli 35 miljoonaa euroa.

Jaa julkaisu