ETL ja PTY: On Suomen etu, että elintarvikeketjun itsesääntelylle annetaan mahdollisuus onnistua

Päivittäistavarakauppa ry (PTY) ja Elintarviketeollisuusliitto (ETL) jatkavat suomalaisen elintarvikeketjun itsesääntelyn ja sopimussuhteiden kehittämiseen tähtääviä neuvotteluita. Tavoitteena on tehdä päätökset ketjun kauppatapaperiaatteiden sisällön uudistamisesta sekä uudesta riidanratkaisumallista tammikuussa 2017. Tällöin uudistunut riidanratkaisumalli olisi toiminnassa maaliskuussa 2017. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on uhannut vetäytyä neuvotteluista jo joulukuun alussa.

PTY ja ETL toivovat, että myös MTK:lla olisi malttia pysyä mukana neuvotteluissa loppuun asti. Neuvotteluprosessi kuitenkin jatkuu ja alkutuotannon elinkeinonharjoittajat voivat tuoda kokemiaan epäkohtia puolueettoman riidanratkaisuelimen käsiteltäväksi riippumatta MTK:n järjestönä tekemästä ratkaisusta.

– Olemme varmoja, että paras ratkaisu löytyy itsesääntelystä, joka on selvästi joustavampi ja tehokkaampi tapa edistää asioita kuin jäykän byrokratian lisääminen. Kansallisen tai EU-tasoisen sääntelyn kasvattaminen ei ole Suomen etu, PTY:n toimitusjohtaja Kari Luoto painottaa.

Elintarvikeketjun muodostavat maataloustuottajat, elintarviketeollisuus ja päivittäistavarakauppa. Yksi keskustelua herättänyt aihe ovat sopimussuhteet, joita ruokaketjussa on tyypillisesti useita erilaisia ja joissa osapuolten keskinäinen neuvotteluvoima jakautuu eri tavoin. Koska neuvotteluvoiman väärinkäyttötapauksia on todettu voivan esiintyä elintarvikeketjun eri vaiheissa, on hyvän kauppatavan periaatteita selkeytetty sekä EU:ssa että kansallisella tasolla. Suomessa EU:n hyvän kauppatavan periaatteet ja vuonna 2014 perustettu Keskuskauppakamarin elintarvikeketjun kauppatapalautakunta ovat luoneet hyvän pohjan edelleen kehittää kotimaisen elintarvikeketjun itsesääntelyjärjestelmää. Hyvän kauppatavan periaatteiden tarkoituksena on parantaa sopimusvapautta sekä lisätä luottamusta ja jatkuvuutta elintarvikeketjun sopijaosapuolten välillä.

– Sekä sääntöjen että riitojen ratkaisumenetelmän on oltava riittävän tehokkaat parantaakseen sopimussuhteita ja tarpeeksi joustavat mahdollistaakseen asiaan kuuluvan sopimusvapauden. Neuvotteluprosessin aikana elintarvikeketjun sopimussuhteista on saatu lisätietoa. Myös riidanratkaisun uudistamisen rakennusaineet ovat jo koossa, ETL:n toimitusjohtaja Heikki Juutinen kertoo.

PTY:n ja ETL:n tavoitteena on, että osapuolten välisten neuvotteluiden pohjalta uudistettava riidanratkaisumalli on toiminnassa maaliskuussa 2017. PTY:n ja ETL:n kannattamaa mallia on sovellettu yli 20 vuotta Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnassa ja siitä on saatu hyviä kokemuksia. Yleisesti hyväksytty ja tunnustettu riidanratkaisumalli on nopea ja edullinen tapa saada puolueeton kanta erimielisyyteen. Erimielisyyksien käsittely lautakunnassa ei edellytä yritykseltä tai elinkeinonharjoittajalta ennakkorekisteröitymistä järjestelmään. Näin itsesääntelyjärjestelmän kattavuus on valtakunnallinen ja kaiken kokoisilla elintarvikeketjun elinkeinonharjoittajilla Hangosta Utsjoelle on mahdollisuus hyödyntää järjestelmää. Oleellista on, että elinkeinonharjoittajan kynnys ottaa yhteyttä lautakuntaan on mahdollisimman matala.

– Pidämme tärkeänä, että Suomen elintarvikeketjulla on puolueeton taho, jonka avulla toimijat voivat saada tulkintoja kauppatavoista. Varhaisen puuttumisen mallilla ratkaistaan sopimussuhteissa olevia kipukohtia jo ennen, kuin riitoja koskaan syntyy tai niitä joudutaan erillisessä lautakunnassa ratkaisemaan, Luoto ja Juutinen toteavat.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Kari Luoto, Päivittäistavarakauppa ry, puh.0400 688 708
Toimitusjohtaja Heikki Juutinen, Elintarviketeollisuusliitto, puh. 040 502 6270

Elintarviketeollisuusliitto vahvistaa jäsenyritystensä liiketoiminnan edellytyksiä toimimalla alan edustajana työmarkkina- ja elinkeinopolitiikassa. Liitolla on 260 jäsenyritystä sekä yhteistyösopimus Lihakeskusliiton ja Suomen Leipuriliiton kanssa. Toiminnan piirissä olevat yritykset kattavat lähes kokonaan elintarviketeollisuuden tuotannon Suomessa. Lue lisää: www.etl.fi

Päivittäistavarakauppa ry (PTY) on päivittäistavara- ja tavaratalokaupan sekä Foodservice-tukkukaupan edunvalvoja elinkeino- ja yhteiskuntapoliittisessa päätöksenteossa. Yhdistyksen jäseniä ovat Heinon Tukku Oy, Lidl Suomi Ky, M Itsenäiset kauppiaat Oy, Minimani Yhtiöt Oy, R-kioski Oy, Ruokakesko Oy, Stockmann Oyj Abp, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK, Tokmanni-konserni, Wihuri Oy sekä K-kauppiasliitto ry. Lue lisää: www.pty.fi

Jaa julkaisu