Päivittäistavaroiden vähittäismyynti kasvoi syyskuussa 3,3 prosenttia edellisvuodesta

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten* päivittäistavaroiden vähittäismyynnin arvo oli syyskuussa 1 344,3 miljoonaa euroa, mikä oli 3,3 prosenttia enemmän kuin syyskuussa 2015.

Päivittäistavarakaupan hintaindeksin** mukaan päivittäistavaroiden hinnat laskivat syyskuussa 0,2 prosenttia vuoden 2015 syyskuusta. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinnat supistuivat 0,6 prosenttia ja käyttötavaroiden hinnat 0,5 prosenttia edellisvuodesta. Alkoholijuomien ja tupakan hinnat puolestaan nousivat 2,2 prosenttia vuodentakaisesta***. Indeksi kuvaa päivittäistavarakaupoissa myytävien tuotteiden hintojen kehitystä. Kaikkien kuluttajahintojen vuosimuutos**** eli inflaatio oli syyskuussa 0,4 prosenttia. Myös elokuussa inflaatio oli 0,4 prosenttia.

– Syyskuun myynnin vahvan kasvun taustalla on kauppojen aukiolojen vapautuminen. Hallituksen linja turhan sääntelyn purkamiseksi on oikea ja sitä tulee jatkaa edelleen. Myymälätyyppien väliset erot myynnin kehityksessä ovat suuria. Sääntelyä purkamalla hallitus voi tukea erityisesti pienten myymälöiden kilpailukykyä ja sitä kautta koko maan kattavan kauppaverkoston säilymistä. Esimerkiksi alkoholilain uudistus hallituksen sopimalla tavalla tulee saattaa voimaan mahdollisimman pian, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto painottaa.

Päivittäistavaroiden myynti supistui syyskuussa pienmyymälöissä ja valintamyymälöissä. Pienmyymälöiden myynti laski 6,0 prosenttia ja valintamyymälöiden 6,3 prosenttia vuoden 2015 syyskuuhun verrattuna. Muissa myymälöissä myynti kasvoi vuodentakaisesta. Pienten supermarkettien myynti lisääntyi 2,7 prosenttia, suurten supermarkettien 6,9 prosenttia ja hypermarkettien 6,7 prosenttia.

Päivittäistavaroiden myynti kasvoi 1,2 prosenttia tammi-syyskuussa

Päivittäistavaroiden myynti kasvoi tammi-syyskuussa suurissa supermarketeissa ja hypermarketeissa. Suurissa supermarketeissa myynti lisääntyi 5,8 prosenttia ja hypermarketeissa 2,6 prosenttia verrattuna vuoden 2015 tammi-syyskuuhun. Muissa myymälöissä myynti sen sijaan laski. Eniten laskua kertyi pienmyymälöissä, joissa myynti supistui 11,2 prosenttia vuodentakaisesta. Valintamyymälöissä myynti laski puolestaan 5,9 prosenttia ja pienissä supermarketeissa 0,3 prosenttia. Kaikkiaan päivittäistavaroiden myynti kasvoi tammi-syyskuussa 1,2 prosenttia vuoden 2015 tammi-syyskuusta.

Päivittäistavaroiden hinnat laskivat tammi-syyskuussa yhteensä 0,8 prosenttia vuoden 2015 vastaavasta ajanjaksosta. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinnat laskivat tammi-syyskuussa 1,2 prosenttia ja käyttötavaroiden hinnat 0,8 prosenttia edellisvuodesta. Alkoholijuomien ja tupakan hinnat sen sijaan nousivat 1,0 prosenttia***.

– Syyskuussa kokonaishintataso laski edelleen mutta hintojen lasku on hidastunut. Heinä-syyskuun välisellä vuosineljänneksellä hinnat olivat keskimäärin samalla tasolla kuin viime vuonna. Positiivista on, että pitkään jatkunut hintojen lasku on saanut tänä vuonna myyntivolyymit kasvuun, mikä hyödyttää koko elintarvikeketjua, Kari Luoto toteaa.

Tilaston taustatiedot

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten kuukausittaisten myyntitietojen tilastointi toteutetaan Tilastokeskuksessa. Jäsenyritykset toimittavat kuukausittaiset tietonsa suoraan Tilastokeskukseen. Tiedot ilmoitetaan arvonlisäverollisina.

*Tilastossa mukana olevat jäsenyritysten ketjut ovat: K-citymarket, K-supermarket, K-market, K-market Neste-asemat ja muut K-ruokakaupat, Alepa, Sale, Prisma, S-market ja ABC, Valintatalo ja Siwa, Lidl, Stockmann, Tokmanni, M-ketju, Minimani sekä R-kioski.

**Päivittäistavarakaupan hintaindeksi kuvaa elintarvikkeiden, alkoholittomien juomien, mietojen alkoholijuomien, tupakan, kodin kulutustavaroiden, nikotiinivalmisteiden, vitamiinien, puutarhatarvikkeiden, sisäkasvien ja -kukkien, lemmikkieläintuotteiden, sanoma- ja aikakauslehtien irtonumeroiden, henkilökohtaisten hygieniatuotteiden sekä kauneudenhoitotuotteiden hintakehitystä.

***Alkoholi- ja tupakkaveroja korotettiin 1.1.2014 alkaen. Lisäksi tupakkaveroa korotetiin uudelleen 1.1.2015, 1.1.2016 ja 1.7.2016. Tupakkatuotteiden osalta verojen nosto on näkynyt kuluttajahinnoissa vasta vähitellen vuosien 2014–2016 aikana.

****Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintaindeksi kuvaa Suomessa ostettujen tavaroiden ja palveluiden hintakehitystä ja sitä käytetään yleisenä inflaation mittarina. Kuluttajahintaindeksi on ketjuindeksi, jossa hyödykekoria ja painoja päivitetään vuosittain. Tilastokeskus on tarkistanut tammikuun 2016 alussa kuluttajahintaindeksin hyödykekorin ja uudistanut painorakenteen sekä siirtynyt käyttämään uutta perusvuotta 2015=100.

Vähittäiskauppojen aukioloaikoja säännellyt laki kumottiin 1.1.2016 alkaen, jonka jälkeen kaupat ovat saaneet vapaasti päättää aukioloajoistaan.

Lisätietoja:
PTY, toimitusjohtaja Kari Luoto, p. 0400 688 708 
Tilastokeskus, aktuaari Seija Karttunen p. 029 551 2741

Liitteet:

  • Päivittäistavaroiden vähittäismyynnin kehitys myymälätyypeittäin syyskuussa 2015 ja 2016 kuvioina ja taulukkoina (pdf)
Jaa julkaisu