Tupakan valvontamaksujen korotus kohtuuton – rankaisee erityisesti pieniä kauppoja sekä kuluttajia

Uuden tupakkalain mukainen korotus tupakkatuotteiden vähittäismyyjien valvontamaksuihin voi olla jopa seitsenkertainen nykytasoon nähden. Korotus on täysin kohtuuton ja rankaisee erityisesti pieniä myymälöitä. Muutoksesta kärsivät myös kuluttajat, sillä ylimitoitetuista valvontamaksuista johtuva kustannuspaine siirtyy ruoan hintaan. Kauppa ei voi käytännössä kohdentaa valvontamaksuja suoraan tupakan hintaan, sillä se määräytyy tupakkaveroa kannettaessa maahantuonnin yhteydessä.

– Lakia tulisi tarkentaa valvontamaksujen määräytymisen osalta. Tällaisenaan se rankaisee elinkeinoja ja kuluttajaa mutta tuskin edesauttaa tupakkalain tavoitteita. Myös kunnilta vaaditaan jatkossa harkintaa ja pelisilmää, jotta ei-toivotuilta seurauksilta vältytään, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto painottaa.

Eri puolilla Suomea sijaitsevat myymälät voivat joutua keskenään hyvin eriarvoiseen asemaan, sillä valvontamaksujen suuruudesta päättää kunta. Valvontamaksujen suuruuden ei myöskään jatkossa tarvitse enää vastata valvonnasta aiheutuvia todellisia kustannuksia. Kunta voi siis korottaa valvontamaksunsa vapaasti aina 500 euroon / myyntipiste tai enintään 1 000 euroon, jos myyntipisteessä myydään myös nikotiininesteitä. Yhtä kauppaa kohden maksu on käytännössä moninkertainen, sillä myyntipisteellä tarkoitetaan asiakaspalvelupistettä, josta tupakkatuotteita myydään. Toisin sanoen valvontamaksu kohdistuu kaupassa jokaiseen yksittäiseen kassaan.

Esimerkiksi Helsingissä myymälän ensimmäisestä myyntipisteestä peritään tällä hetkellä valvontamaksua 125 euroa ja seuraavista myyntipisteistä kustakin 20 euroa. Pienessä lähikaupassa, jossa tupakkatuotteita myydään kahdella kassalla, peritään valvontamaksua siis 145 euroa vuodessa. Jatkossa valvontamaksu voisi olla samassa myymälässä 1 000 euroa, eli korotus olisi lähes seitsenkertainen nykytasoon nähden. Jos kaupassa on myynnissä myös nikotiininesteitä, maksu voi olla jopa 2 000 euroa. Myymälöissä, joissa kassoja on useampia, suhteellinen korotus maksuun on vielä suurempi. Jos isossa kunnassa sijaitseva kauppaketju maksaa nyt tupakan myynnin valvonnasta kustannusperusteisesti esimerkiksi 10 000 euroa vuodessa, voi maksu jatkossa olla noin 200 000 euroa.

Ylimitoitettu korotus tuo ei-toivottuja seurauksia

Tällainen valvontamaksujen korotus on ylimitoitettu ja riittämättömästi perusteltu, vaikka otettaisiin huomioon tupakkalain tavoite saada suomalaiset vähentämään tupakointia. Syy-seuraussuhde tupakoinnin vähentämistavoitteen ja valvontamaksun korotuksen välillä on vähintäänkin löyhä. Sen sijaan valvontamaksuista aiheutuva lisäkulu aiheuttaa korotuspaineita ruoan hintaan. Se voi myös lopettaa tupakkatuotteiden myynnin useissa pienissä myymälöissä, joissa ne ovat valikoimassa lähinnä asiakaspalvelun takia. Tästä seuraa asiakaskatoa, joka olisi kohtalokas monille pienille myymälöille, joiden kannattavuus ja kilpailukyky ovat muutenkin koetuksella. Pienmyymälöiden myynti on laskenut tänä vuonna (tammi–elokuu) lähes 12 % viime vuoteen verrattuna.

Tupakan laillisten myyntipaikkojen vähentäminen ylimitoitetuilla valvontamaksuilla lisää myös tupakkatuotteiden matkustajatuontia, tuotteiden tilaamista verkkokaupasta sekä pimeää katukauppaa. Paine tähän suuntaan on suuri jo nyt, sillä tupakkatuotteiden hintaero Suomen ja lähimarkkinoiden välillä on nykyiselläänkin merkittävä.

Lisätietoja:
Lakimies Janne Koivisto, Päivittäistavarakauppa ry, puh. 050 321 3639
Toimitusjohtaja Kari Luoto, Päivittäistavarakauppa ry, puh. 0400 688 708

Päivittäistavarakauppa ry:n lausunto tupakkalaista
Jaa julkaisu