Kaupan alan sääntelyn purku saa kannatusta suomalaisilta

Suomalaiset suhtautuvat myönteisesti kaupan alaa koskevan sääntelyn purkuun, selviää tuoreesta Suomi Syö -tutkimuksesta. Valtaosa (77 %) suomalaisista pitää hyvänä, että kaupat saavat itse päättää aukiolostaan. Vuoden alussa voimaan tullut lakiuudistus on lisännyt kuluttajien myönteistä suhtautumista vapaisiin aukioloihin entisestään. Vuosi sitten vapaita aukioloja kannatti 67 % suomalaisista.

Vastaava kuluttajien positiivinen suhtautuminen vapautuneisiin aukioloaikoihin kävi ilmi 11.10.2016 julkistetussa Kaupan liiton, Päivittäistavarakauppa ry:n ja Muotikaupan liiton selvityksessä. Selvitys osoitti lakiuudistuksen lisänneen myös kilpailua ja työllisyyttä kaupan alalla. Lähes puolet kyselyyn vastanneista kaupoista on lisännyt työntekijöidensä tai heidän työtuntiensa määrää.

– Sääntelyn purku ja uudistusten läpivieminen on todella tärkeää, jotta kotimarkkinoilla toimivien yritysten mahdollisuudet investoida, työllistää ja vastata globaaliin kilpailuun paranevat. Päivittäistavarakaupan alalla kilpailu on myymälöiden välillä ollut jo pitkään erittäin kovaa. Kauppaverkosto muuttuu samaan suuntaan kuin Ruotsissa, jossa aukiolot vapautuivat jo 1970-luvulla. Samalla on kuitenkin huolehdittava myös pienten myymälöiden kilpailukyvystä. Ruokakaupan kattava myymäläverkko on koko Suomen asuttavuuden ja palveluiden säilymisen kannalta välttämätön, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto painottaa.

Valikoimien rajoitusten purku on paras tapa tukea pienten kauppojen kilpailukykyä

Paras tapa tukea kattavan myymäläverkoston ja palveluiden säilymistä on lisätä pienten kauppojen kilpailukykyä purkamalla valikoimien rajoituksia. Tätä voidaan edistää nopeasti sillä, että hallituksen linjaamat alkoholilain uudistukset saatetaan voimaan mahdollisimman pian. Suomalaisten asenteet sekä alkoholin että reseptivapaiden itsehoitolääkkeiden myynnin rajoitusten purkamiseen ovat muuttuneet selvästi aiempaa sallivimmiksi.

Puolet suomalaista kannattaa nelosoluen, muiden erikoisoluiden ja mietojen viinien myynnin sallimista päivittäistavarakaupoissa. Neutraalisti asiaan suhtautuu 18 % ja noin 30 % suomalaisista vastustaa näiden tuotteiden myyntiä ruokakaupoissa. Muutos neljän vuoden takaisiin näkemyksiin on merkittävä. Nelosoluen ja muiden erikoisoluiden myynti ruokakaupassa saa nyt 15 % ja mietojen viinien myynti 9 % suuremman kannatuksen kuin vuonna 2012.

Reseptivapaita itsehoitolääkkeitä kaupasta ostaisi mielellään 56 % suomalaisista. Neutraalisti asiaan suhtautuu 17 % ja melko tai täysin eri mieltä asiasta on vain neljännes (26 %) suomalaisista. Tässäkin suhtautuminen valikoimien rajoitusten purkuun on selvästi lientynyt: Nyt itsehoitolääkkeiden kaupasta ostamiseen myönteisesti suhtautuvien osuus on 16 %-yksikköä suurempi kuin vuonna 2014.

Taloustutkimus Oy:n Suomi Syö 2016 -tutkimus tehtiin kesä-heinäkuussa 2016. Kyselyyn vastasi 2 384 15–79-vuotiasta suomalaista (pl. Ahvenanmaa). Aineisto painotettiin vastaamaan Suomen väestöä iän, sukupuolen ja alueen mukaan.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kari Luoto, Päivittäistavarakauppa ry
puh. 0400 688 708, kari.luoto (a) pty.fi

Lisätietoja Suomi Syö -tutkimuksesta:
Tutkimuspäällikkö Riitta Ristiluoma, Taloustutkimus Oy (paikalla 17.10. alkaen)
puh. 050 358 7244, riitta.ristiluoma (a) taloustukimus.fi

Liite: Asenteet päivittäistavarakaupan ajankohtaisiin kysymyksiin, Suomi Syö 2016 (pdf)

Jaa julkaisu