Komission ehdotus eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2017

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) lausuntoa komission ehdotuksesta eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodelle 2017. 
Koska kalastuskiintiöpäätös on Suomen elinkeinokalastuksen kannalta tärkein vuosittain toistuva päätös, PTY kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja toteaa seuraavaa: 
Komission ehdotus kalastuskiintiöiksi 2017 noudattaa entistä paremmin tieteellisiä suosituksia. Komission ehdotuksen mukaan kiintiöity saalismäärä Itämerellä kasvaa 14 % 705 000 tonniin. Pohjanlahden ja Itämeren pääaltaassa silakan ja kilohailin kiintiömäärä kasvaa 18 % ja lohen 10 %. Suomenlahden lohen kiintiötä pienennetään 28 % ja turskan 38 %. Pyrkimyksenä kalastuskiintiöitä vähentämisellä Itämeressä on tavoite päästä asteittain kestävän kalastuksen tasolle. PTY tukee tätä tavoitetta.
Suomenlahden lohen osalta komissio ehdottaa 11 800 kappaleen kiintiötä vuodelle 2017. Ehdotus perustuu Baltic Sea Advisory Council:n tekemään esitykseen sen konsultoitua mainittua kiintiötä kalastavia maita. Pidämme komission ehdotusta kappalemäärän pienentämisestä perusteltuna mm. siitä syystä, että kiintiötä ei saatu täyteen kalastettua vuonna 2015. 
Silakkaa ja kilohailia koskeviin kiintiömääriin ei PTY:llä ole huomautettavaa. Turskan osalta komissio alentaa kalastuskiintiötä merkittävästi, mikä lienee perusteltua kannan vahvistamistoimenpiteitä silmällä pitäen.
Kunnioittavasti
Päivittäistavarakauppa ry

Merja Söderström
Asiantuntija
Jaa julkaisu