Hallituksen esitys uudeksi alkoholilaiksi tukee kotimarkkinoita

Päivittäistavarakauppa pitää hallituksen esitystä uudeksi alkoholilaiksi hyvänä kokonaisuutena. Alkoholilainsäädäntöön esitetyt uudistukset tuovat lainsäädäntöä kohti nykyaikaa.

– 5,5 prosentin vahvuisten alkoholijuomien myynnin salliminen ruokakaupoissa hillitsee matkustajatuontia ja tukee näiden tuotteiden myynnin ja verotulojen siirtymistä Suomeen. Samalla terveen kilpailun edellytykset lisääntyvät, kun Alkon sijoittumisesta johtuva kilpailuhaitta lievenee. Uudistus tukee etenkin pienten kauppojen kilpailukykyä. Noin 70 % maamme myymäläverkostosta on pieniä alle 400 m² kauppoja, joten niiden säilyminen on tärkeää asuttavuuden ja lähipalveluiden turvaamiselle koko maassa, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto painottaa.

Myös tuotteen valmistustavasta riippuvan myyntirajoitteen poistuminen on tervetullut uudistus. Keinotekoisesta rajoitteesta luopuminen ja sääntelyn selkiytyminen tältä osin on hyvä asia. Turhat rajoitukset lisäävät usein kielteisiä ilmiöitä kuten alkoholituotteiden suurempaa kertaostamista, hamstraamista sekä ylimitoitettua matkustajatuontia, johon liittyy myös alkoholin laitonta myyntiä ja tuotteiden välittämistä alaikäsille. Vahvojen oluiden, siidereiden ja lonkeroiden myynnin vapauttaminen ei uhkaa Alkon asemaa, sillä niiden osuus Alkon myynnistä on arviolta vain noin 6 %.

– Mielestämme myös alkoholin myyntiaikojen rajoituksista olisi voitu tässä yhteydessä luopua. Ymmärrämme kuitenkin hallituksen tavoitteen ja perusteet esitetyn kokonaisuuden taustalla. Uskomme, että uudistukset on myös mahdollista toteuttaa vastuullisesti. Päivittäistavarakaupan yritykset panostavat paljon esimerkiksi ikärajavalvontaan, Luoto toteaa.

Sekä alkoholin kokonaiskulutus että nuorten alkoholinkäyttö ovat vähentyneet useita vuosia.

– Pysyvä kulttuurinmuutos tapahtuu vapaaehtoisesti, ei lainsäädännöllä pakottamalla. Suomessa ollaan valmiita siirtymään kohti eurooppalaista, liberaalimpaa alkoholilainsäädäntöä. Myös kotimaisilla pienpanimoilla on nyt aito kasvun mahdollisuus, samoin kuin laatuun ja makuun keskittyvän olutkulttuurin vahvistumisella, Kari Luoto kiittää.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kari Luoto, Päivittäistavarakauppa ry
puh. 0400 688 708

Jaa julkaisu