Maatalouden kannattavuusongelmat eivät ratkea lisäsääntelyllä

Työ- ja elinkeinoministeriön kilpailulain uudistamista valmistelemaan asettama työryhmä ei esitä erillisiä elintarvikeketjua koskevia sääntöjä. Kauppa on raporttiin tyytyväinen ja pitää työryhmän tavoin itsesääntelyä parhaana keinona kehittää ketjun sopimuskäytäntöjä. Kauppa on valmis edelleen kehittämään itsesääntelyjärjestelmää yhdessä muiden elintarvikeketjun toimijoiden kanssa.

– Lainsäädäntöä ja normeja lisäämällä ei voida vaikuttaa ruoantuotannon kannattavuuteen, minkä selvittäminen oli työryhmälle asetettu tehtävä. Kuten työryhmän raportissa todetaan, Suomessa on jo olemassa toimiva yleislainsäädäntö, jonka puitteissa mahdollisia sopimuskiistoja voidaan käsitellä tuomioistuimissa. Oikeustapausten vähäinen määrä ei tarkoita, ettei laki ole toimiva. Uutta erillissääntelyä elintarvikealalle ei siis tarvita, Kaupan liittoa ja Päivittäistavarakauppa ry:tä työryhmässä edustanut lakimies Janne Koivisto tiivistää.

Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmän perustamisen taustalla on maan hallituksen tavoite saada ”suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi ja kauppatase nousuun”. Selvitettävänä oli muun muassa, voisiko nykyistä kilpailulakia rukata tavoitteeseen pääsemiseksi väljentämällä maatalouden ja elintarviketeollisuuden kilpailusääntöjä. Työryhmä selvitti esimerkiksi relevanttien maantieteellisten markkinoiden määritelmän muuttamista EU-sääntelystä poikkeavalla tavalla. Työryhmässä kuitenkin todettiin, että EU:n kilpailusäännöt eivät mahdollista kansallista kilpailulain väljentämistä.

Elintarvikeketjussa on jo tehty työtä sopimuskäytäntöjen kehittämiseksi. Ketjun riita-asioiden ratkaisemiseksi perustettiin vuonna 2014 ketjun yhteinen lautakunta, jonka tehtävänä on edistää hyvän kauppatavan toteutumista ja antaa niitä koskevia kansallisia suosituksia. Lautakunta käsittelee sen ratkaistaviksi tuodut asiat nimettöminä.

– On hyvä muistaa, että kaupan osuus tuottajasopimuksissa on erittäin pieni, joten kauppaan suunnattu lisäsääntely osuu ohi maalin. Tuottajien pääasiallinen kumppani toimitussopimuksissa on elintarviketeollisuus, Koivisto muistuttaa.

Työryhmän väliraportti on luettavissa työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla. Työryhmässä oli jäseninä edustajia muun muassa työ- ja elinkeinoministeriöstä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:stä, Elintarviketeollisuusliitto ry:stä ja Kaupan liitosta sekä Päivittäistavarakauppa ry:stä.

Lisätietoja:
Lakimies Janne Koivisto, Päivittäistavarakauppa ry, puh. 050 321 3639
Toimitusjohtaja Kari Luoto, Päivittäistavarakauppa ry, puh. 0400 688 708

Jaa julkaisu