Päivittäistavaroiden vähittäismyynti laski tammikuussa 2,1 prosenttia edellisvuodesta

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten päivittäistavaroiden vähittäismyynnin arvo oli tammikuussa 1 257,5 miljoonaa euroa, mikä oli 2,1 prosenttia vähemmän kuin tammikuussa 2015.

Päivittäistavarakaupan hintaindeksin* mukaan päivittäistavaroiden hinnat supistuivat tammikuussa 1,8 prosenttia vuoden 2015 tammikuusta. Laskua kertyi elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien osalta 2,3 prosenttia sekä käyttötavaroiden osalta 1,4 prosenttia edellisvuodesta. Myös alkoholijuomien ja tupakan hinnat laskivat hienoiset 0,1 prosenttia vuodentakaisesta**. Indeksi kuvaa päivittäistavarakaupoissa myytävien tuotteiden hintojen kehitystä. Kaikkien kuluttajahintojen vuosimuutos*** oli tammikuussa 0,0 prosenttia. Joulukuussa inflaatio oli -0,2 prosenttia.

Päivittäistavaroiden myynti supistui tammikuussa eniten pienmyymälöissä, joissa laskua vuodentakaisesta kertyi 9,7 prosenttia. Valintamyymälöiden myynti laski 5,2 prosenttia ja pienten supermarkettien 6,1 prosenttia. Myös hypermarkettien myynti väheni edellisvuoden tammikuuhun verrattuna 0,3 prosenttia. Myynti lisääntyi tammikuussa ainoastaan suurissa supermarketeissa, joissa kasvua oli 0,4 prosenttia vuodentakaisesta. 

– Aukioloaikojen vapautuminen näkyy jo tammikuun myynnin kehityksessä. Pienet myymälät, joita on 2/3 Suomen ruokakaupoista, ovat menettäneet myyntiä eniten. Niiden toimintaedellytysten säilyminen on kuitenkin tärkeää kattavan myymäläverkoston ja ihmisille tärkeiden lähipalveluiden säilymiseksi. Parhaillaan vireillä olevalla alkoholilain uudistuksella voidaan vaikuttaa tähän ratkaisevasti. Rajoitusten ja turhan sääntelyn purkaminen tukee koko kotimaista elintarvikeketjua ja sen työllisyyttä. Erityisesti alkoholin myynnin ja myyntiaikojen vapauttamisesta hyötyisivät pienet haja-asutusalueiden ja taajamien myymälät, koska alkoholituotteiden myynnille on niille suhteellisesti suurempi merkitys kuin isoille myymälöille, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto painottaa.
Tilaston taustatiedot
Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten kuukausittaisten myyntitietojen tilastointi toteutetaan Tilastokeskuksessa. Jäsenyritykset toimittavat kuukausittaiset tietonsa suoraan Tilastokeskukseen. Tiedot ilmoitetaan arvonlisäverollisina.
*Päivittäistavarakaupan hintaindeksi kuvaa elintarvikkeiden, alkoholittomien juomien, mietojen alkoholijuomien, tupakan, kodin kulutustavaroiden, nikotiinivalmisteiden, vitamiinien, puutarhatarvikkeiden, sisäkasvien ja -kukkien, lemmikkieläintuotteiden, sanoma- ja aikakauslehtien irtonumeroiden, henkilökohtaisten hygieniatuotteiden sekä kauneudenhoitotuotteiden hintakehitystä.
**Alkoholi- ja tupakkaveroja korotettiin 1.1.2014 alkaen. Lisäksi tupakkaveroa korotetiin uudelleen 1.1.2015 ja 1.1.2016. Tupakkatuotteiden osalta verojen nosto on näkynyt kuluttajahinnoissa vasta vähitellen vuosien 2014–2016 aikana.
***Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintaindeksi kuvaa Suomessa ostettujen tavaroiden ja palveluiden hintakehitystä ja sitä käytetään yleisenä inflaation mittarina. Kuluttajahintaindeksi on ketjuindeksi, jossa hyödykekoria ja painoja päivitetään vuosittain. Tilastokeskus on tarkistanut tammikuun 2016 alussa kuluttajahintaindeksin hyödykekorin ja uudistanut painorakenteen sekä siirtynyt käyttämään uutta perusvuotta 2015=100.
Vähittäiskauppojen aukioloaikoja säännellyt laki kumottiin 1.1.2016 alkaen, jonka jälkeen kaupat ovat saaneet vapaasti päättää aukioloajoistaan.

Lisätietoja:
PTY, toimitusjohtaja Kari Luoto, p. 0400 688 708
Tilastokeskus, aktuaari Seija Karttunen p. 029 551 2741

Liitteet:

  • Päivittäistavaroiden vähittäismyynnin kehitys myymälätyypeittäin tammikuussa 2015 ja 2016 kuvioina ja taulukkoina (pdf)
Jaa julkaisu