Päivittäistavarakaupan hankinnan eettiset linjaukset päivitettiin

Hankintaketjujen vastuullisuus on päivittäistavarakaupalle tärkeää ja ala tekee pitkäjänteisesti työtä vastuullisuuden varmistamiseksi. Myös kuluttajien kiinnostus esimerkiksi työoloihin, ihmisoikeuksien noudattamiseen sekä toiminnan sosiaalisiin ja ympäristövaikutuksiin lisääntyy jatkuvasti. Koko toimialan yhteiset hankinnan eettiset normit koottiin Päivittäistavarakauppa ry:n lausuntoon vuonna 2001. Nyt näitä linjauksia on päivitetty.

– Syksyllä 2015 toimialan yritykset sopivat ulkoministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa yhteisestä näkemyksestä, kuinka YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevia periaatteita toteutetaan suomalaisessa päivittäistavarakaupassa. Siksi nyt oli hyvä ajankohta päivittää myös alan yhteinen kannanotto, Päivittäistavarakauppa ry:n asiantuntija Merja Söderström kertoo.

Päivittäistavarakauppa ry:n hankinnan eettiset normit perustuvat YK:n ja BSCI:n toimintaperiaatteisiin. BSCI (Business Social Compliance Initiative) on kaupan, maahantuojien ja muiden liike-elämän toimijoiden käyttämä sosiaalisen laadunvalvonnan malli, jossa on määritelty toimintaperiaatteet tavoitteiksi ja vähimmäisvaatimuksiksi kansainvälisesti tunnustettujen ihmisoikeuksien noudattamisessa. Järjestelmän kautta voidaan vaikuttaa esimerkiksi ns. riskimaiden tavarantoimittajien työoloihin.

YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat periaatteet on julkaistu vuonna 2011. Periaatteiden mukaisesti koko hankintaketjussa kunnioitetaan kansainvälisesti tunnistettuja ihmisoikeuksia. Yrityksen on arvioitava toimintansa mahdolliset haitalliset vaikutukset ihmisoikeuksiin ja ryhdyttävä toimenpiteisiin jos se havaitsee haitallisia vaikutuksia. Yritysten on myös seurattava suorittamiensa toimien tehokkuutta.

Suomalaiset päivittäistavarakaupan yritykset työskentelevät päämäärätietoisesti varmistaakseen hankintaketjujensa vastuullisuuden ja epäkohtien korjaamisen. Yhteisten linjausten lisäksi alan yrityksillä on omia ohjeita ja periaatteita, joiden mukaisesti ne edistävät vastuullista toimintaa hankintaketjuissaan.

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyrityksiä ovat Heinon Tukku Oy, Lidl Suomi Ky, Minimani Yhtiöt Oy, M Itsenäiset Kauppiaat Oy, R-kioski Oy, Ruokakesko Oy, Suomen Lähikauppa Oy, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK, Stockmann Oyj Abp, Tokmanni-konserni ja Wihuri Oy.  Kannanotossa on mukana myös usean jäsenyrityksen hankintayhtiönä toimiva Tuko Logistics Osk.

Liite:
Päivittäistavarakaupan hankinnan eettiset normit (pdf, PTY:n kannanotto 2016)

Lisätietoja:
Asiantuntija Merja Söderström, Päivittäistavarakauppa ry
puh. 050 560 0350

Jaa julkaisu