Luonnokset vähäriskistä toimintaa koskevista asetusmuutoksista

Maa- ja metsätalousministeriön ruokaosasto on pyytänyt kirjeessään 19.11.2015 Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) lausuntoa otsikkoasiasta. PTY kiittää ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa:
Muutoksien tavoitteena on ensisijaisesti lähiruoan saatavuuden helpottaminen sekä toimijoille ja yrityksille asetettujen vaatimusten helpottaminen. Vähäriskisen toiminnan käsitettä on tarkoitus laajentaa mahdollistamalla tilalla teurastetun siipikarjan ja tarhatun kanin lihan toimittaminen vähittäismyyntiin ja mahdollistamalla hirven, peuran ja metsäkauriin toimittaminen paikalliseen vähittäismyyntiin nylkemättöminä alkutuotannon tuotteina. Myös eräitä vähäriskistä toimintaa määritteleviä kilomäärärajoja eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista on tarkoitus nostaa ja lisäksi selkeyttää asetuksen 5 § sanamuotoa.
PTY pitää hyvänä, että maa- ja metsätalousministeriö ryhtyy hyödyntämään entistä laajemmin EU:n mahdollistamia helpotuksia vähäriskisen toiminnan sääntelyssä. Myös näiden muutosten myötä lähiruoan saatavuuden paraneminen on hyvä asia ja hyödyttää monia ruokaketjun osapuolia, niin kauppaa kuin kuluttajiakin. 
Näemme tärkeänä, että elintarviketurvallisuus ei vaarannu helpotuksista huolimatta. Toivommekin, että muutoksista aiheutuvat Eviran ohjeet julkaistaan mahdollisimman pian asetusmuutosten hyväksymisen jälkeen. 
Kunnioittavasti
Päivittäistavarakauppa ry
Anna Salminen
elintarvikeasiantuntija
Jaa julkaisu