Päivittäistavaroiden vähittäismyynti kasvoi marraskuussa 0,9 prosenttia edellisvuodesta

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten päivittäistavaroiden vähittäismyynnin arvo oli marraskuussa 1285,5 miljoonaa euroa, mikä oli 0,9 prosenttia enemmän kuin marraskuussa 2014.
Päivittäistavarakaupan hintaindeksin* mukaan päivittäistavaroiden hinnat supistuivat marraskuussa 1,0 prosenttia vuoden 2014 marraskuusta. Laskua kertyi elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien osalta 1,4 prosenttia sekä käyttötavaroiden osalta 1,0 prosenttia edellisvuodesta, kun taas alkoholijuomien sekä tupakan hinnat nousivat 0,7 prosenttia vuodentakaisesta**. Indeksi kuvaa päivittäistavarakaupoissa myytävien tuotteiden hintojen kehitystä. Kaikkien kuluttajahintojen vuosimuutos*** oli marraskuussa -0,2 prosenttia. Lokakuussa inflaatio oli -0,3 prosenttia. 
Päivittäistavaroiden myynti väheni eniten pienmyymälöiden osalta, kun laskua kertyi 8,0 prosenttia vuoden 2014 marraskuusta. Myynti supistui myös valintamyymälöiden ja pienten supermarkettien osalta. Valintamyymälöissä myynti oli 2,4 prosenttia pienempi kuin vuonna 2014, kun pienissä supermarketeissa hiipumista oli 2,0 prosenttia verrattuna edellisvuoteen. Sen sijaan suurissa supermarketeissa myynti kasvoi 3,4 prosenttia ja hypermarketeissa 2,6 prosenttia vuodentakaisesta.
Päivittäistavaroiden myynti laski tammi-marraskuussa 1,0 prosenttia vuodentakaisesta
Päivittäistavaroiden myynti supistui tammi-marraskuussa 1,0 prosenttia vuoden 2014 tammi-marraskuusta. Laskua kertyi pienmyymälöissä 0,6 prosenttia, valintamyymälöissä 3,2 prosenttia ja pienissä supermarketeissa 4,6 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Suurissa supermarketeissa ja hypermarketeissa sen sijaan myynti lähti hienoiseen nousuun, kun kasvua kertyi suurten supermarkettien osalta 0,3 prosenttia ja hypermarkettien osalta 0,9 prosenttia vuodentakaisesta. 
Päivittäistavaroiden hinnat laskivat tammi-marraskuussa yhteensä 1,1 prosenttia edellisvuodesta. Kasvua oli ainoastaan alkoholijuomien tuoteryhmässä, kun hinnat nousivat 1,7 prosenttia verrattuna vuoden 2014 tammi-marraskuuhun. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien osalta hinnat vähenivät 1,9 prosenttia ja käyttötavaroiden osalta 0,7 prosenttia vuodesta 2014. 
Vuoden 2015 marraskuussa oli 25 arkimyyntipäivää****, eli yksi päivä enemmän kuin edellisvuoden marraskuussa. Vastaavasti myös tammi-marraskuussa oli yksi arkimyyntipäivä enemmän kuin vuoden 2014 tammi-marraskuussa.
Tilaston taustatiedot
Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten kuukausittaisten myyntitietojen tilastointi toteutetaan Tilastokeskuksessa. Jäsenyritykset toimittavat kuukausittaiset tietonsa suoraan Tilastokeskukseen. Tiedot ilmoitetaan arvonlisäverollisina.
*Päivittäistavarakaupan hintaindeksi kuvaa elintarvikkeiden, alkoholittomien juomien, mietojen alkoholijuomien, tupakan, kodin kulutustavaroiden, nikotiinivalmisteiden, vitamiinien, puutarhatarvikkeiden, sisäkasvien ja -kukkien, lemmikkieläintuotteiden, sanoma- ja aikakauslehtien irtonumeroiden, henkilökohtaisten hygieniatuotteiden sekä kauneudenhoitotuotteiden hintakehitystä.
**Alkoholi- ja tupakkaveroja korotettiin 1.1.2014 alkaen. Lisäksi tupakkaveroa korotetiin uudelleen 1.1.2015. Tupakkatuotteiden osalta verojen nosto on näkynyt kuluttajahinnoissa vasta vähitellen vuosien 2014–2015 aikana.
***Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintaindeksi kuvaa Suomessa ostettujen tavaroiden ja palveluiden hintakehitystä ja sitä käytetään yleisenä inflaation mittarina. Kuluttajahintaindeksi on ketjuindeksi, jossa hyödykekoria ja painoja päivitetään vuosittain. Tilastokeskus on tarkistanut tammikuun 2015 alussa kuluttajahintaindeksin hyödykekorin ja uudistanut painorakenteen.
****Arkimyyntipäiviin luetaan kalenterikuukauden arkipäivät (maanantai–lauantai) pl. arkipyhät. Marraskuussa ei ollut yhtään arkipyhäpäivää.
Lisätietoja: 
PTY, toimitusjohtaja Kari Luoto, p. 0400 688 708 
Tilastokeskus, aktuaari Anna Mustonen p. 029 551 3326
Liitteet:
Päivittäistavaroiden vähittäismyynnin kehitys myymälätyypeittäin marraskuussa 2014 ja 2015 kuvioina ja taulukkoina (pdf)
Jaa julkaisu