Yhteiskuntavastuututkimus 2015: Päivittäistavarakauppa vastuullisin toimiala

Suomalaiset arvioivat päivittäistavarakaupan neljättä kertaa peräkkäin parhaiten yhteiskuntavastuuta kantavaksi toimialaksi. YouGov-tutkimusyrityksen toimialojen yhteiskuntavastuuta kartoittavassa kyselytutkimuksessa on mukana 11 elinkeinoelämän toimialaa sekä kunnat ja valtio.

– Päivittäistavarakaupan vastuullinen toiminta näkyy ihmisten arjessa joka päivä. Ala on merkittävä työllistäjä, joka investoi joka vuosi Suomeen satoja miljoonia euroja. Päivittäistavarakauppa panostaa paljon elintarvikkeiden turvallisuuteen, korkeaan palvelutasoon sekä ympäristöystävällisen toiminnan kehittämiseen. Samalla koko maan kattava kauppaverkosto turvaa monia muitakin tärkeitä lähipalveluita kuten postipalveluita erityisesti haja-asutusalueilla ja taajamissa. On hienoa, että suomalaiset tunnistavat tämän yhteiskunnan kannalta merkittävän työn. Arvostuksesta kertoo, että toimialan vastuullisuus nousee jopa valtion ja kuntien edelle, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto iloitsee.

Toimialojen vastuullisuutta arvioidaan tutkimuksessa viiden osa-alueen kautta eli työllisyyden, työhyvinvoinnin, tuote- ja palvelulaadun, kansantalouden sekä ympäristön näkökulmista. Kansantalouden osalta arvioidaan toimialojen vastuullisuutta sekä kotimaan investointien että veronmaksun kannalta. Näiden osa-alueiden tulosten perusteella lasketaan yhteiskuntavastuun kokonaisindeksi. Sen mukaan mitattuna päivittäistavarakauppa oli kaikista toimialoista vastuullisin. Toimialojen vastuullisuutta on selvitetty aiemmin vuosina 2012, 2013 ja 2014.

Kyselyssä mukana olleet toimialat:

1. Elektroniikkateollisuusyritykset (elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistajat)
2. Elintarviketeollisuusyritykset (elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden raaka-aineiden valmistajat)
3. Energiayhtiöt (energian tuotantoa, myyntiä ja jakelua harjoittavat yritykset)
4. Finanssisektori (pankit, vakuutusyhtiöt)
5. Kemianteollisuusyritykset (polttoaineiden, maalien, lannoitteiden, muovien valmistajat)
6. Konepajateollisuusyritykset (koneiden ja metallituotteiden valmistajat)
7. Kuljetusalan yritykset (tavaran kuljetus)
8. Kunnat
9. Lääketeollisuusyritykset (lääkkeiden valmistajat ja markkinoijat) (mukana 2014 alkaen)
10. Metsäteollisuusyritykset (paperin, kartongin ja massan valmistajat)
11. Päivittäistavarakaupat (elintarvikkeita ja jokapäiväisiä kulutustuotteita myyvät kaupat)
12. Rakennusalan yritykset (talonrakentajat ja talonrakennustuotteiden valmistajat)
13. Valtio

Tutkimus tehtiin joulukuussa 2015 haastattelemalla sähköisellä lomakkeella 1006 täysi-ikäistä suomalaista iän (18–74v.), sukupuolen ja asuinpaikan mukaan edustavalla otoksella YouGov Finlandin kuluttajapaneelissa. Paneeliin kuuluu yli 20 000 suomalaista. Tulosten luottamusväli kokonaistasolla (N=1006) on n. ±2,8 % -yksikköä suuntaansa (95 %:n luottamustasolla).

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kari Luoto, Päivittäistavarakauppa ry, puh. 0400 688 708

Lisätietoja tutkimuksesta:
Ville Haikola, Sales Questor Oy (YouGovin Suomen edustaja), puh. 040 772 2651

Jaa julkaisu