Ravintolisäopas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille, Eviran ohje 17012/5

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on pyytänyt viestissään 12.10.2015 Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) lausuntoa otsikkoasiasta. PTY kiittää ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa:
Ohjeluonnoksen kohdassa 2.2 Ravintolisien ilmoitusmenettely todetaan, että elintarvikealan toimijan, joka valmistaa, valmistuttaa tai tuo maahan ravintolisää, on tehtävä siitä ilmoitus Eviralle. Kohdassa eritellään ilmoituksessa annettavia tietoja sekä viitataan tarkempaan ohjeeseen ilmoituksen sisällöstä. 
Herää kysymys, käyttääkö Evira hyödykseen kaikkia tässä ilmoitusmenettelyssä kerättäviä tietoja? Mikäli kaikkia tietoja ei käytetä hyödyksi, esitämme, että ilmoitusprosessia kevennetään keräämällä tietoja vain riskinhallinnan kannalta välttämättömistä asioista. Ilmoitusprosessin keventäminen vähentäisi toimijoiden hallinnollista taakkaa sekä olisi linjassa käynnissä olevien byrokratian purkutalkoiden kanssa.
Kunnioittavasti
Päivittäistavarakauppa ry
Anna Salminen
elintarvikeasiantuntija
Jaa julkaisu