Päivittäistavaroiden vähittäismyynti laski lokakuussa 1,7 prosenttia edellisvuodesta

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten päivittäistavaroiden vähittäismyynnin arvo oli lokakuussa 1369,1 miljoonaa euroa, mikä oli 1,7 prosenttia vähemmän kuin lokakuussa 2014.
Päivittäistavarakaupan hintaindeksin* mukaan päivittäistavaroiden hinnat supistuivat lokakuussa 1,0 prosenttia vuoden 2014 lokakuusta. Laskua kertyi elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien sekä käyttötavaroiden osalta, kun molemmissa tuoteryhmissä hinnat painuivat 1,3 prosenttia alas edellisvuodesta. Alkoholijuomien sekä tupakan hinnat sen sijaan nousivat 0,6 prosenttia vuodentakaisesta**. Indeksi kuvaa päivittäistavarakaupoissa myytävien tuotteiden hintojen kehitystä. Kaikkien kuluttajahintojen vuosimuutos*** oli lokakuussa -0,3 prosenttia. Syyskuussa inflaatio oli -0,6 prosenttia. 
– Koko vuoden jatkunut myynnin lasku kertoo erittäin kovasta kilpailusta Suomen päivittäistavarakaupassa. Eniten myyntiään ovat menettäneet myyntipinta-alaltaan alle 1 000 m² ruokakaupat. Pienet myymälät hoitavat tyypillisesti taajamien ja haja-asutusalueiden ruoka- ja lähipalveluita, joten niiden kilpailukyvyn turvaaminen on tärkeää sekä työllisyyden että koko Suomen asuttavuuden kannalta. Merkittävä piristysruiske olisi mietojen viinien ja vahvojen oluiden sekä turvallisiksi arvioitujen itsehoitolääkkeiden myynnin salliminen päivittäistavarakaupoissa, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto toteaa.
Päivittäistavaroiden myynti nousi ainoastaan pienmyymälöiden osalta, kun kasvua kertyi 5,0 prosenttia vuodesta 2014. Sen sijaan valintamyymälöiden, pienten ja isojen supermarkettien sekä hypermarkettien osalta myynti supistui verrattuna vuoteen 2014. Laskua kertyi valintamyymälöissä 3,5 prosenttia, pienissä supermarketeissa 5,5 prosenttia, suurissa supermarketeissa 0,5 prosenttia ja hypermarketeissa 0,6 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.    
Päivittäistavaroiden myynti laski tammi-lokakuussa 1,2 prosenttia vuodentakaisesta
Päivittäistavaroiden myynti supistui tammi-lokakuussa 1,2 prosenttia vuoden 2014 tammi-lokakuusta. Laskua kertyi valintamyymälöiden osalta 3,2 prosenttia ja pienten supermarkettien osalta 4,9 prosenttia edellisvuodesta. Pienmyymälöiden ja suurten supermarkettien myynti pysyi edellisvuoden tasolla, kun pienmyymälöissä kasvua kertyi 0,1 prosenttia ja suurissa supermarketeissa 0,0 prosenttia. Hypermarketeissa sen sijaan myynti oli 0,7 prosenttia suurempi kuin vuoden 2014 tammi-lokakuussa. 

Päivittäistavaroiden hinnat laskivat tammi-lokakuussa yhteensä 1,1 prosenttia edellisvuodesta. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien osalta hinnat supistuivat 1,9 prosenttia vuoden 2014 vastaavasta ajankohdasta. Alkoholijuomien ja tupakan hinnat nousivat 1,8 prosenttia edellisvuodesta, kun taas käyttötavaroiden hinnat vähenivät 0,6 prosenttia vuoden 2014 vertailuajankohdasta.

Vuoden 2015 lokakuussa oli 27 arkimyyntipäivää****, eli saman verran kuin edellisvuoden lokakuussa. Vastaavasti myös tammi-lokakuussa oli saman verran arkimyyntipäiviä kuin vuoden 2014 tammi-lokakuussa.
Tilaston taustatiedot
Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten kuukausittaisten myyntitietojen tilastointi toteutetaan Tilastokeskuksessa. Jäsenyritykset toimittavat kuukausittaiset tietonsa suoraan Tilastokeskukseen. Tiedot ilmoitetaan arvonlisäverollisina.
*Päivittäistavarakaupan hintaindeksi kuvaa elintarvikkeiden, alkoholittomien juomien, mietojen alkoholijuomien, tupakan, kodin kulutustavaroiden, nikotiinivalmisteiden, vitamiinien, puutarhatarvikkeiden, sisäkasvien ja -kukkien, lemmikkieläintuotteiden, sanoma- ja aikakauslehtien irtonumeroiden, henkilökohtaisten hygieniatuotteiden sekä kauneudenhoitotuotteiden hintakehitystä.
**Alkoholi- ja tupakkaveroja korotettiin 1.1.2014 alkaen. Lisäksi tupakkaveroa korotetiin uudelleen 1.1.2015. Tupakkatuotteiden osalta verojen nosto on näkynyt kuluttajahinnoissa vasta vähitellen vuosien 2014–2015 aikana.
***Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintaindeksi kuvaa Suomessa ostettujen tavaroiden ja palveluiden hintakehitystä ja sitä käytetään yleisenä inflaation mittarina. Kuluttajahintaindeksi on ketjuindeksi, jossa hyödykekoria ja painoja päivitetään vuosittain. Tilastokeskus on tarkistanut lokakuun 2015 alussa kuluttajahintaindeksin hyödykekorin ja uudistanut painorakenteen.
****Arkimyyntipäiviin luetaan kalenterikuukauden arkipäivät (maanantai–lauantai) pl. arkipyhät. Lokakuussa arkipyhäksi lasketaan Pyhäinpäivä 31.10.
Lisätietoja: 
PTY, toimitusjohtaja Kari Luoto, p. 0400 688 708  
Tilastokeskus, aktuaari Anna Mustonen p. 029 551 3326
Liitteet:
Päivittäistavaroiden vähittäismyynnin kehitys myymälätyypeittäin lokakuussa 2014 ja 2015 kuvioina ja taulukkoina (pdf)
Jaa julkaisu