Viinien myynti kaupoissa ei edellytä alkoholimonopolin purkamista

Suomen alkoholilainsäädäntöä on mahdollista purkaa maltillisesti ja Alkon ulkopuolella myytävien alkoholijuomien valikoimaa laajentaa hallitusti. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden vapauttaminen myyntiin ruokakauppoihin ei automaattisesti tarkoita muiden saman vahvuisten alkoholijuomien myynnin vapauttamista.

Alkoholipoliittisessa keskustelussa erityisesti terveysjärjestöjen edustajat ovat esittäneet väitteitä, joiden mukaan viinien vapauttamisen jälkeen EU-komissio edellyttäisi Alkon monopolin purkamista, muidenkin vastaavan vahvuisten alkoholijuomien myynnin vapauttamista ja esimerkiksi väkevien juomien myynnin sallimista huoltoasemilla ja kioskeilla. Tällaisten väitteiden tueksi ei ole esitetty vakuuttavia perusteluita eivätkä ne pidä paikkaansa. Suomessa voitaisiin siis hyvin vapauttaa miedot viinit ja esimerkiksi A-olut alkoholimonopolista vähittäiskauppojen valikoimiin. Alkoholinmyynti ruokakaupoissa olisi jatkossakin luvanvaraista.

Selvitys: Vapautus toteuttaisi EU:n sisämarkkinoiden ja kilpailuoikeuden periaatteita

Päivittäistavarakauppa ry:n toimeksiannosta tehty asiantuntijaselvitys osoittaa, että EU-oikeuden kannalta keskeinen merkitys arvioinnissa annetaan erityisesti toisesta jäsenvaltiosta tuotavien alkoholijuomien syrjimättömän kohtelun varmistamiselle. Mietojen viinien vähittäismyynnin vapauttaminen ei muodosta ongelmaa, sillä kotimainen tuotanto Suomessa on hyvin pientä. Toisaalta tilaviinien suoramyynti viinitiloilta on alkoholilain nojalla jo nykyisin sallittu ja komission hyväksymä menettely.

Myös kilpailuoikeuden ja relevanttien markkinoiden näkökulmasta on selvää, etteivät viinit ja viinapohjaiset juomasekoitukset kuulu samoille tuotemarkkinoille. EU-oikeudellinen arviointi ei yksioikoisesti perustu tuotteiden alkoholipitoisuuksiin. Alkon yksinoikeutta kaventavan toimenpiteen voidaan itseasiassa katsoa toteuttavan nykytilannetta paremmin EU:n sisämarkkinoiden ja kilpailuoikeuden periaatteita.

Valikoimia laajentamalla lisää työtä, kilpailua ja lähipalveluita

– Kauppojen valikoimien laajentaminen eurooppalaiseen suuntaan voidaan toteuttaa vastuullisesti ja asteittain. Ensimmäisessä vaiheessa voitaisiin vapauttaa vähittäiskauppaan erikoisoluiden ja muiden enintään 5,5 % alkoholijuomien myynti. Pidemmällä aikavälillä myös mietojen viinien myynti tulee sallia ruokakaupoissa Suomessakin, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto painottaa. 

Uudistus ei romuttaisi Alkon asemaa. A-oluen ja muiden enintään 5,5, % alkoholijuomien myynnin vapauttaminen ei myöskään nostaisi merkittävästi kokonaiskulutusta, sillä se siirtäisi kulutusta väkevistä kohti miedompia vaihtoehtoja. (PTT:n selvitys 2013.) Lisäksi Suomi saisi pelkästään oluen matkustajatuonnin vähenemisen kautta lisää alkoholiverotuloja noin 60 miljoonaa euroa vuosittain. Tuotteiden hankinta ja siitä syntyvät verotulot siirtyisivät kotimaahan, jossa kulutuskin tapahtuu.

Kaupan valikoimien rajoituksia purkamalla lisätään kilpailua ja vähennetään Alkon sijoittumisesta aiheutuvaa kilpailuhaittaa päivittäistavarakaupassa. Uudistukset parantaisivat työllistämisen edellytyksiä ja tukisivat kotimaisia elinkeinoja. Vaikutukset olisivat erityisen suuria pienissä myymälöissä sekä haja-asutusalueiden kaupoissa. Ne ovat usein alueellaan tärkeitä muidenkin lähipalveluiden ja alueen asuttavuuden varmistajia.

Asiantuntijalausunto alkoholijuomien myynnin vapauttamisesta EU- ja kilpailuoikeuden kannalta (pdf, 2015)

Lisätietoja:
Lakimies Janne Koivisto, Päivittäistavarakauppa ry, puh. 050 321 3639
Toimitusjohtaja Kari Luoto, Päivittäistavarakauppa ry, puh. 0400 688 708

Jaa julkaisu