Tutkimus: alkoholin matkustajatuonti edelleen korkealla tasolla

Suomalaisten Virosta tuoman alkoholin määrä on pysynyt korkealla tasolla eikä se ole merkittävästi muuttunut viime vuodesta. Tänä vuonna alkoholia on tuotu noin kolme prosenttia edellisvuotta vähemmän, selviää Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy:n tuoreesta matkustajatuontitutkimuksesta. Jotta alkoholin matkustajatuonnin määrä saadaan laskuun, alkoholiveroa on laskettava asteittain eurooppalaiselle tasolle.

Vuonna 2014 suomalaisten alkoholiostot Virosta olivat yhteensä 64,4 miljoonaa litraa. Syyskuun 2014 ja elokuun 2015 välisenä aikana alkoholijuomia tuotiin Virosta 1,8 miljoonaa litraa vähemmän eli yhteensä 62,6 miljoonaa litraa.

Juomaryhmistä viinien ja oluiden tuontimäärät kasvoivat viime vuodesta. Siiderin, long drink –juomien ja väkevien alkoholijuomien tuontimäärät laskivat hieman. Tiedot on kerätty haastattelemalla matkustajia Suomen ja Viron välisillä laivoilla.

Viisi prosenttia tuo puolet alkoholista

Pieni osa eli vain viisi prosenttia matkustajista tuo maahan puolet kaikesta matkustajien tuomasta alkoholista. Suuret tuontimäärät viittaavat ammattimaiseen toimintaan, jossa maahantuodut alkoholijuomat päätyvät harmaan talouden piiriin.

Tullin tänä vuonna saamilla määräaikaisilla valvonnan lisäresursseilla ja viime vuoden heinäkuussa asetetuilla eri alkoholijuomien tuontimäärien ohjetasoilla on ollut vaikutusta siihen, että alkoholituonnin kasvu on toistaiseksi pysähtynyt. Tullille onkin turvattava pysyvät resurssit matkustajatuonnin tehokkaaseen valvontaan.

Suomalaisten Virosta tekemien alkoholiostojen määrä vastaa kahta kolmasosaa Alkon litramääräisestä myynnistä. Euroopan unionin sisällä on näyttöä siitä, että matkustajatuontia voidaan hillitä laskemalla kotimaista alkoholiverotasoa.

Tutkimus toteutettiin haastattelemalla Viron ja Suomen välisillä laivoilla syyskuun 2014 ja elokuun 2015 välisenä aikana yhteensä 3 345 suomalaista matkustajaa. Tutkimusaineisto on edustava otos kolmen suurimman laivayhtiön laivoilla vuoden aikana Virosta Suomeen matkustaneista suomalaisista. Tutkimuksen toteutti Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK.

Tutkimuksen ovat tilanneet Alkoholijuomateollisuusyhdistys, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa, Palvelualojen ammattiliitto PAM, Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto, Päivittäistavarakauppa ry ja Suomen alkoholijuomakauppayhdistys SAJK.

Liite: Suomalaisten alkoholiostot Virosta -tutkimus (TAK Oy, pdf)
Lisätietoja:
Päivittäistavarakauppa ry, toimitusjohtaja Kari Luoto, 0400 688 708
Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy, toimitusjohtaja Pasi Nurkka, 040 505 5903

Alkoholijuomateollisuusyhdistys, toimialapäällikkö Pekka Heikkilä, 050 517 8035
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, ekonomisti Jouni Vihmo, 050 520 1636
Palvelualojen ammattiliitto PAM, Hanna Kuntsi, 050 310 0676
Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto, Elina Ussa, 045 269 7711
Suomen alkoholijuomakauppayhdistys SAJK, toiminnanjohtaja Susanna Heikkinen, 040 588 1067

Jaa julkaisu