Päivittäistavaroiden vähittäismyynti laski syyskuussa 0,6 prosenttia edellisvuodesta

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten päivittäistavaroiden vähittäismyynnin arvo oli syyskuussa 1 300,1 miljoonaa euroa, mikä oli 0,6 prosenttia vähemmän kuin syyskuussa 2014.

Päivittäistavarakaupan hintaindeksin* mukaan päivittäistavaroiden hinnat supistuivat syyskuussa 1,9 prosenttia vuoden 2014 syyskuusta. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien osalta laskua kertyi 2,9 prosenttia edellisvuodesta. Myös käyttötavaroiden hinnat supistuivat, kun hinnat laskivat 0,9 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Alkoholijuomien sekä tupakan hinnat sen sijaan nousivat 1,2 prosenttia vuodentakaisesta**. Indeksi kuvaa päivittäistavarakaupoissa myytävien tuotteiden hintojen kehitystä. Kaikkien kuluttajahintojen vuosimuutos*** oli syyskuussa 0,6 prosenttia negatiivinen. Elokuussa inflaatio oli -0,2 prosenttia.

– Kolmannella vuosineljänneksellä ruoan hintatason lasku voimistui ollen -1,7 % viime vuoteen verrattuna. Positiivista on, että myyntivolyymin lasku näyttäisi pysähtyneen. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinta laski syyskuussa lähes kolme prosenttia, mikä kertoo erittäin kovasta kilpailusta toimialalla, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto toteaa.

Päivittäistavaroiden myynti hiipui syyskuussa eniten pienissä supermarketeissa, joissa laskua kertyi 4,7 prosenttia vuodesta 2014. Myynti väheni myös pienmyymälöiden ja valintamyymälöiden osalta. Pienmyymälöissä myynti supistui 2,2 prosenttia ja valintamyymälöissä 2,6 prosenttia verrattuna vuoden 2014 syyskuuhun. Sen sijaan suurissa supermarketeissa ja hypermarketeissa liikevaihto kasvoi edellisvuodesta. Suurissa supermarketeissa nousua oli 0,9 prosenttia ja hypermarketeissa 1,5 prosenttia vuoden 2014 syyskuusta.

Päivittäistavaroiden myynti laski tammi-syyskuussa 1,1 prosenttia vuodentakaisesta

Päivittäistavaroiden myynti supistui tammi-syyskuussa 1,1 prosenttia vuoden 2014 tammi-syyskuusta. Laskua kertyi pienmyymälöiden, valintamyymälöiden sekä pienten supermarkettien osalta. Pienmyymälöissä myynti väheni 0,4 prosenttia, valintamyymälöissä 3,2 prosenttia ja pienissä supermarketeissa 4,8 prosenttia verrattuna vuoden 2014 vastaavaan ajankohtaan. Suurissa supermarketeissa myynti pysyi edellisvuoden tasolla, kun taas hypermarketeissa myynti lisääntyi 0,8 prosenttia vuodesta 2014.
– On poikkeuksellista, että päivittäistavarakaupan myynti laskee yli prosentin. Markkinaosuuttaan ovat vahvistaneet erityisesti hypermarketit ja suuret supermarketit. Nyt kun kauppojen aukioloaikoja ollaan vapauttamassa, olisi tärkeätä samalla purkaa alkoholin ja itsehoitolääkkeiden myyntiin ja myyntiaikoihin liittyviä rajoituksia, jotta turvataan koko maan kattavan myymäläverkoston säilyminen, Kari Luoto painottaa.

Päivittäistavaroiden hinnat laskivat tammi-syyskuussa yhteensä 1,1 prosenttia edellisvuodesta. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinnat supistuivat 2,0 prosenttia, kun taas käyttötavaroiden osalta hinnat hiipuivat 0,6 prosenttia vuodentakaisesta. Alkoholijuomien sekä tupakan hinnat sen sijaan kasvoivat 1,9 prosenttia verrattuna edellisvuoden tammi-syyskuuhun.

Vuoden 2015 syyskuussa oli 26 arkimyyntipäivää****, eli saman verran kuin edellisvuoden syyskuussa. Vastaavasti myös tammi-syyskuussa oli saman verran arkimyyntipäiviä kuin vuoden 2014 tammi-syyskuussa.

Tilaston taustatiedot

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten kuukausittaisten myyntitietojen tilastointi toteutetaan Tilastokeskuksessa. Jäsenyritykset toimittavat kuukausittaiset tietonsa suoraan Tilastokeskukseen. Tiedot ilmoitetaan arvonlisäverollisina.

*Päivittäistavarakaupan hintaindeksi kuvaa elintarvikkeiden, alkoholittomien juomien, mietojen alkoholijuomien, tupakan, kodin kulutustavaroiden, nikotiinivalmisteiden, vitamiinien, puutarhatarvikkeiden, sisäkasvien ja -kukkien, lemmikkieläintuotteiden, sanoma- ja aikakauslehtien irtonumeroiden, henkilökohtaisten hygieniatuotteiden sekä kauneudenhoitotuotteiden hintakehitystä.

**Alkoholi- ja tupakkaveroja korotettiin 1.1.2014 alkaen. Lisäksi tupakkaveroa korotetiin uudelleen 1.1.2015. Tupakkatuotteiden osalta verojen nosto on näkynyt kuluttajahinnoissa vasta vähitellen vuosien 2014–2015 aikana.

***Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintaindeksi kuvaa Suomessa ostettujen tavaroiden ja palveluiden hintakehitystä ja sitä käytetään yleisenä inflaation mittarina. Kuluttajahintaindeksi on ketjuindeksi, jossa hyödykekoria ja painoja päivitetään vuosittain. Tilastokeskus on tarkistanut syyskuun 2015 alussa kuluttajahintaindeksin hyödykekorin ja uudistanut painorakenteen.

****Arkimyyntipäiviin luetaan kalenterikuukauden arkipäivät (maanantai–lauantai) pl. arkipyhät. Syyskuussa ei ollut yhtään arkipyhäpäivää.

Lisätietoja:

PTY, toimitusjohtaja Kari Luoto, p. 0400 688 708, kari.luoto (a) pty.fi 
Tilastokeskus, aktuaari Anna Mustonen p. 029 551 3326

Liitteet:

Jaa julkaisu