Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi lain 945/2009 kumoamisesta ja lain 1062/1993 muuttamisesta

PTY kannattaa esitystä vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain kumoamiseksi sekä uuden 5 §:n lisäämistä sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettuun lakiin. Sääntelyn purkaminen tältä osin on tervetullutta kilpailu- ja kuluttajapolitiikkaa. Näkemyksemme mukaan elinkeinonharjoittajan tulee voida päättää aukioloajat vapaasti kuten esimerkiksi Ruotsissa, Tanskassa ja Virossa. 
Myös kuluttajat arvostavat aukiolojen vapauttamista. Tuoreen tutkimuksen  mukaan 71 % kuluttajista on pitänyt hyvänä sitä, että ruokakaupat saavat olla sunnuntaisin auki ympäri vuoden. 69 % tutkimukseen vastaajista kannattaa sitä, että ruokakaupat saisivat itse päättää aukioloajoistaan. 
Tällä hetkellä aukiololaki jakaa vähittäismyymälät myyntipinta-alan perusteella kolmeen eri kategoriaan (enintään 100 m2, enintään 400 m2 ja yli 400 m2). Kussakin kategoriassa lain sallimat aukioloajat ovat erilaiset. Sääntelytapa on ollut ongelmallinen alan kilpailuneutraliteetin ja yhdenvertaisuuden kannalta. Lisäksi nykylaissa on lukuisa joukko muita kaupan toimialan sisäisiä soveltamisalan poikkeuksia sekä viikonloppujen ja juhlapyhien aukioloaikoja koskevia erityissäännöksiä. 
Nykylain mukainen poikkeuslupakäytäntö on johtanut kilpailuneutraliteettiongelmiin, kun poikkeuslupia on myönnetty joihinkin kaupunkeihin ja kaupunginosiin ja toisiin ei. Aukiolojen vapauttaminen poistaisi poikkeuslupiin liittyvän byrokratian sekä hallinnollisen kuormituksen ja mahdollistaisi kuluttajakysyntään vastaamisen paikallinen markkinatilanne huomioon ottaen.
Esitetyt lainmuutokset tulevat jossakin määrin asettamaan haasteita kioskien ja pienten lähikauppojen kilpailukyvylle, kun keinotekoiset neliörajat kaupan aukiolon määrittäjinä poistuvat. PTY toivookin, että hallitus omalta osaltaan ryhtyy toimenpiteisiin, jotta ruokakaupan palveluverkosto säilyy elinvoimaisena koko maassa. 
Lainsäätäjä voi tehokkaasti edistää tervettä kilpailua päivittäistavarakaupassa ja vaikuttaa pienten yksiköiden kannattavuuteen mm. purkamalla myynnissä olevaa tuotevalikoimaa koskevia rajoituksia. Pienet myymälät hyötyisivät mietojen viinien ja kuluttajalle turvalliseksi määriteltyjen reseptivapaiden lääkkeiden myynnin sallimisesta ruokakaupoissa. Erityisesti Alkon sijoittumisen vaikutus pt-kaupan asiakasvirran ohjaamiseen on merkittävä. Mietojen alkoholijuomien vähittäismyynnin vapauttaminen vähentäisi tehokkaasti alkoholin vähittäismyyntimonopolista päivittäistavarakaupan kilpailulle aiheutuvaa haittaa. Uudistus voitaisiin toteuttaa hallitusti vaiheittain vapauttamalla ensin alle 5,5 % sisältävien alkoholijuomien vähittäismyynti.
Kunnioittavasti
Päivittäistavarakauppa ry
Kari Luoto Janne Koivisto
Toimitusjohtaja Lakimies
Jaa julkaisu