Ehdotuksesta MMM:n asetukseksi rasvattoman, homogenoidun maidon täydentämiseksi D-vitamiinilla

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt kirjeessään 18.6.2015 Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) lausuntoa otsikkoasiasta. PTY kiittää ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa:
PTY pitää ehdotettua asetusmuutosta hyvänä eikä vastusta sen toimeenpanoa.
PTY pitää lisäksi tärkeänä, että rasvatonta luomumaitoa voi myydä myös ilman lisättyä D-vitamiinia homogenoimattomana. Osalle kuluttajista on tärkeää, että maito on mahdollisimman käsittelemätöntä. 
Kunnioittavasti
Päivittäistavarakauppa ry
Anna Salminen
elintarvikeasiantuntija
Jaa julkaisu