Päivittäistavaroiden vähittäismyynti laski heinäkuussa 2,7 prosenttia edellisvuodesta

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten päivittäistavaroiden vähittäismyynnin arvo oli heinäkuussa 1 475,5 miljoonaa euroa, mikä oli 2,7 prosenttia vähemmän kuin heinäkuussa 2014.
Päivittäistavarakaupan hintaindeksin* mukaan päivittäistavaroiden hinnat supistuivat heinäkuussa 1,7 prosenttia vuoden 2014 heinäkuusta. Hinnat laskivat elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien sekä käyttötavaroiden osalta. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien tuoteryhmässä laskua kertyi 2,7 prosenttia edellisvuodesta, kun taas käyttötavaroiden hinnat supistuivat 0,8 prosenttia.  Alkoholijuomien sekä tupakan hinnat sen sijaan nousivat 1,3 prosenttia vuodentakaisesta**. Indeksi kuvaa päivittäistavarakaupoissa myytävien tuotteiden hintojen kehitystä. Kaikkien kuluttajahintojen vuosimuutos*** oli heinäkuussa -0,2 prosenttia. Kesäkuussa inflaatio oli -0,1 prosenttia.
– Heinäkuun myynnin laskua vauhditti elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinnan merkittävän laskun (-2,7 %) lisäksi edellisvuotta viileämpi kesäsää. Tämä näkyy erityisesti pienempien myymälöiden liikevaihdossa. Koko kotimaisen elintarvikeketjun kannalta on nyt todella tärkeää, ettei hallitus tee ratkaisuja, jotka entisestään heikentäisivät kotimarkkinakysyntää ja kuluttajien ostovoimaa, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto painottaa.
Päivittäistavaroiden myynti laski heinäkuussa eniten pienissä supermarketeissa, joissa laskua kertyi 8,0 prosenttia vuodesta 2014. Myynti väheni myös pienmyymälöiden, valintamyymälöiden ja suurien supermarkettien osalta. Pienmyymälöissä myynti supistui 5,2 prosenttia, valintamyymälöissä 7,6 prosenttia ja suurissa supermarketeissa 1,6 prosenttia verrattuna vuoden 2014 heinäkuuhun. Ainoastaan hypermarketeissa esiintyi kasvua heinäkuussa, kun myynti lisääntyi 2,9 prosenttia verrattuna edellisvuoteen. 
Päivittäistavaroiden myynti laski tammi-heinäkuussa 1,1 prosenttia vuodentakaisesta
Päivittäistavaroiden myynti supistui tammi-heinäkuussa 1,1 prosenttia vuoden 2014 tammi-heinäkuusta. Laskua kertyi pienmyymälöiden, valintamyymälöiden ja pienten supermarkettien osalta. Pienmyymälöissä myynti väheni 0,2 prosenttia edellisvuodesta, kun valintamyymälöissä laskua kertyi 3,8 prosenttia ja pienissä supermarketeissa 4,9 prosenttia. Suurissa supermarketeissa myynti pysyi lähes edellisvuoden tasolla, kun kasvua kertyi 0,1 prosenttia. Hypermarketeissa myynti lisääntyi 1,0 prosenttia verrattuna vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon.
Päivittäistavaroiden hinnat laskivat tammi-heinäkuussa yhteensä 0,9 prosenttia vuoden 2014 vastaavasta ajanjaksosta. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinnat laskivat 1,8 prosenttia vuodentakaisesta. Myös käyttötavaroiden hinnat supistuivat edellisvuodesta, kun laskua kertyi 0,5 prosenttia. Alkoholijuomien sekä tupakan hinnat sen sijaan kasvoivat 2,1 prosenttia verrattuna edellisvuoden tammi-heinäkuuhun.
Vuoden 2015 heinäkuussa oli 27 arkimyyntipäivää****, eli saman verran kuin edellisvuoden heinäkuussa. Vastaavasti myös tammi-heinäkuussa oli saman verran arkimyyntipäiviä kuin vuoden 2014 tammi-heinäkuussa.
Tilaston taustatiedot
Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten kuukausittaisten myyntitietojen tilastointi toteutetaan Tilastokeskuksessa. Jäsenyritykset toimittavat kuukausittaiset tietonsa suoraan Tilastokeskukseen. Tiedot ilmoitetaan arvonlisäverollisina.
*Päivittäistavarakaupan hintaindeksi kuvaa elintarvikkeiden, alkoholittomien juomien, mietojen alkoholijuomien, tupakan, kodin kulutustavaroiden, nikotiinivalmisteiden, vitamiinien, puutarhatarvikkeiden, sisäkasvien ja -kukkien, lemmikkieläintuotteiden, sanoma- ja aikakauslehtien irtonumeroiden, henkilökohtaisten hygieniatuotteiden sekä kauneudenhoitotuotteiden hintakehitystä.
**Alkoholi- ja tupakkaveroja korotettiin 1.1.2014 alkaen. Lisäksi tupakkaveroa korotetiin uudelleen 1.1.2015. Tupakkatuotteiden osalta verojen nosto on näkynyt kuluttajahinnoissa vasta vähitellen vuosien 2014–2015 aikana.
***Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintaindeksi kuvaa Suomessa ostettujen tavaroiden ja palveluiden hintakehitystä ja sitä käytetään yleisenä inflaation mittarina. Kuluttajahintaindeksi on ketjuindeksi, jossa hyödykekoria ja painoja päivitetään vuosittain. Tilastokeskus on tarkistanut heinäkuun 2015 alussa kuluttajahintaindeksin hyödykekorin ja uudistanut painorakenteen.
****Arkimyyntipäiviin luetaan kalenterikuukauden arkipäivät (maanantai–lauantai) pl. arkipyhät. Heinäkuussa ei ollut yhtään arkipyhäpäivää.
Lisätietoja: 
PTY, toimitusjohtaja Kari Luoto, p. 0400 688 708, kari.luoto(a)pty.fi  
Tilastokeskus, aktuaari Anna Mustonen p. 029 551 3326
Liitteet:

Jaa julkaisu