Päivittäistavaroiden vähittäismyynti nousi kesäkuussa 0,3 prosenttia edellisvuodesta

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten päivittäistavaroiden vähittäismyynnin arvo oli kesäkuussa 1 417,2 miljoonaa euroa, mikä oli 0,3 prosenttia enemmän kuin kesäkuussa 2014.
Päivittäistavarakaupan hintaindeksin* mukaan päivittäistavaroiden hinnat supistuivat kesäkuussa 1,3 prosenttia vuoden 2014 kesäkuusta. Hinnat laskivat kaikissa tuoteryhmissä.  Eniten hinnat laskivat elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien tuoteryhmässä, jossa laskua kertyi 1,6 prosenttia edellisvuodesta.  Alkoholijuomien sekä tupakan hinnat laskivat 0,1 prosenttia vuodentakaisesta**, kun taas käyttötavaroiden hinnat supistuivat 1,0 prosenttia verrattuna vuoteen 2014. Indeksi kuvaa päivittäistavarakaupoissa myytävien tuotteiden hintojen kehitystä. Kaikkien kuluttajahintojen vuosimuutos*** oli kesäkuussa -0,1 prosenttia. Toukokuussa inflaatio oli -0,0 prosenttia.

– Päivittäistavarakaupan myynnin kasvu toisella vuosineljänneksellä oli huono huolimatta kesäkuun pienestä myynnin kasvusta. Erityisen huolestuttavaa koko kotimaisen elintarvikeketjun osalta on, että myynnin volyymi laski toisella vuosineljänneksellä -0,8 % vaikka hintataso aleni -0,9 %. Nyt tarvitaan ripeästi toimia kuluttajan ostovoiman kasvattamiseksi ja omaan talouteen luottamisen palauttamiseksi, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto painottaa.

Päivittäistavaroiden myynti laski kesäkuussa eniten pienmyymälöissä, joissa laskua kertyi 6,0 prosenttia vuodentakaisesta. Myynti supistui myös valintamyymälöissä sekä pienissä supermarketeissa. Valintamyymälöissä laskua oli 1,8 prosenttia ja pienissä supermarketeissa 3,8 prosenttia edellisvuodesta. Myynnin kasvua sen sijaan esiintyi suurissa supermarketeissa ja hypermarketeissa. Supermarketeissa kasvua kertyi 1,3 prosenttia ja hypermarketeissa 3,5 prosenttia verrattuna kesäkuuhun 2014.

Päivittäistavaroiden myynti laski tammi-kesäkuussa 0,8 prosenttia vuodentakaisesta

Päivittäistavaroiden myynti supistui tammi-kesäkuussa 0,8 prosenttia vuoden 2014 tammi-kesäkuusta. Eniten myynti laski pienissä supermarketeissa, joissa myynti oli 4,3 prosenttia pienempi kuin edellisvuonna. Myynti supistui tammi-kesäkuussa myös valintamyymälöissä, joissa laskua kertyi 3,0 prosenttia vuodentakaisesta. Pienmyymälöissä, suurissa supermarketeissa ja hypermarketeissa myynti sen sijaan kasvoi tammi-kesäkuussa. Pienmyymälöissä kasvua kertyi 0,7 prosenttia, suurissa supermarketeissa 0,4 prosenttia ja hypermarketeissa 0,7 prosenttia vuoden 2014 tammi-kesäkuusta.
Päivittäistavaroiden hinnat laskivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla yhteensä 0,8 prosenttia vuoden 2014 vastaavasta ajanjaksosta. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinnat laskivat 1,6 prosenttia vuodentakaisesta. Myös käyttötavaroiden hinnat supistuivat edellisvuodesta, kun laskua kertyi 0,4 prosenttia. Alkoholijuomien sekä tupakan hinnat sen sijaan kasvoivat 2,2 prosenttia vuoden 2014 tammi-kesäkuuhun verrattuna.
Vuoden 2015 kesäkuussa oli 25 arkimyyntipäivää****, eli yksi päivä enemmän kuin edellisvuoden kesäkuussa. Vastaavasti myös tammi-kesäkuussa oli yksi arkimyyntipäivä enemmän kuin vuoden 2014 tammi-kesäkuussa.
Tilaston taustatiedot
Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten kuukausittaisten myyntitietojen tilastointi toteutetaan Tilastokeskuksessa. Jäsenyritykset toimittavat kuukausittaiset tietonsa suoraan Tilastokeskukseen. Tiedot ilmoitetaan arvonlisäverollisina.
*Päivittäistavarakaupan hintaindeksi kuvaa elintarvikkeiden, alkoholittomien juomien, mietojen alkoholijuomien, tupakan, kodin kulutustavaroiden, nikotiinivalmisteiden, vitamiinien, puutarhatarvikkeiden, sisäkasvien ja -kukkien, lemmikkieläintuotteiden, sanoma- ja aikakauslehtien irtonumeroiden, henkilökohtaisten hygieniatuotteiden sekä kauneudenhoitotuotteiden hintakehitystä.
**Alkoholi- ja tupakkaveroja korotettiin 1.1.2014 alkaen. Lisäksi tupakkaveroa korotetiin uudelleen 1.1.2015. Tupakkatuotteiden osalta verojen nosto on näkynyt kuluttajahinnoissa vasta vähitellen vuosien 2014–2015 aikana.
***Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintaindeksi kuvaa Suomessa ostettujen tavaroiden ja palveluiden hintakehitystä ja sitä käytetään yleisenä inflaation mittarina. Kuluttajahintaindeksi on ketjuindeksi, jossa hyödykekoria ja painoja päivitetään vuosittain. Tilastokeskus on tarkistanut kesäkuun 2015 alussa kuluttajahintaindeksin hyödykekorin ja uudistanut painorakenteen.
****Arkimyyntipäiviin luetaan kalenterikuukauden arkipäivät (maanantai–lauantai) pl. arkipyhät. Kesäkuussa arkipyhäksi lasketaan Juhannuspäivä 20.6.2015.

Lisätietoja:

PTY, toimitusjohtaja Kari Luoto, p. 0400 688 708, kari.luoto(a)pty.fi  
Tilastokeskus, aktuaari Anna Mustonen p. 029 551 3326
Liitteet:
Jaa julkaisu