Suomessa vähennetään ruokahävikkiä vapaaehtoisesti – kaupalle tärkeä tavoite

Ranskassa hyväksyttiin eilen laki, jonka mukaan marketit eivät saa enää tuottaa ruokajätettä, vaan hävikkiruoka pitää toimittaa hyväntekeväisyyteen, eläinten rehuksi tai kompostoitavaksi.

– Ruokajätteen vähentäminen on kaupalle tärkeä tavoite. Suomen näkökulmasta ihmetyttää kuitenkin, että Ranskassa pitää tehdä asiasta laki, kun jo kustannustietoisuus ohjaa yrityksiä kohti vastuullisia ratkaisuja ruokahävikin vähentämiseksi, toteaa Päivittäistavarakauppa ry:n johtaja Ilkka Nieminen.

Ruokahävikki on kaikkien yhteinen haaste

Ruokahävikki on monitahoinen ongelma, jonka ratkaisemisessa sääntelyn lisääminen ei ole tehokkain tapa. Ruokajätteen syntymistä on Suomessa onnistuttu vähentämään parempien sähköisten ennuste- ja tilausjärjestelmien, tehokkaan logistiikan, kauppojen sunnuntaiaukiolon sekä ammattitaitoisen henkilökunnan ansiosta.

Kaupassa myymättä jääneitä elintarvikkeita annetaan ensisijaisesti hyväntekeväisyyteen ja käytetään hyödyksi teollisten prosessien raaka-aineena. Esimerkiksi hävikkiin päätyneestä leivästä tehdään liikenteen biopolttoainetta. Vasta sitten vaihtoehtona on hävikkiruuan mahdollisimman ympäristöystävällinen käsittely jätteenä, kuten hyödyntäminen energiana. Ruokahävikin vieminen kaatopaikoille loppuu kokonaan orgaanisten jätteiden kaatopaikkakiellon tullessa voimaan vuoden 2016 alussa.
Kaupan ruokahävikki on 12–14 kiloa suomalaista kohti. Luku on puolet pienempi kuin kotitalouksissa syntyvä ruokahävikki, vaikka kotitalouksien laskelmassa mukana on vain syömäkelpoinen ruoka, kun taas kauppojen hävikkiin on laskettu myös esimerkiksi hedelmien kuoret ja eläinten luut. Kuluttajaa voitaisiin nykyistä aktiivisemmin tukea kotitalouksien ruokahävikin vähentämisessä.

Hallitusohjelmassa voidaan edistää ruokajätteen vähentämistä ja hyödyntämistä

Parhaillaan käynnissä olevan Päivittäistavarakauppa ry:n, Elintarviketeollisuusliitto ry:n, ympäristöministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä Motiva Oy:n hankkeen tavoitteena on vähentää ruoka- ja pakkausjätteen määrää. Hankkeessa syntyvä tieto kootaan koko toimitusketjun yritysten käyttöön. Jatkossa tavoitteena on kehittää uusia työkaluja ja toimintatapoja, joita erikokoiset kaupat voivat hyödyntää ruokahävikin vähentämisessä.

Päivittäistavarakauppa ry ehdottaa, että hallitusohjelman toteutussuunnitelmaan, osaksi kiertotalouden ja biotalouden asiakokonaisuutta liitetään elintarviketalouden arvoketjun materiaalitehokkuuden tehostaminen vapaaehtoisin toimin valtionhallinnon ja elintarvikeketjun toimijoiden yhteistyönä.

Innovaatiot ja teknologia toimivat ympäristön hyväksi sääntelyä paremmin. Ruokahävikin hyödyntäminen saa aikaan liiketoimintaa ja työpaikkoja muualla taloudessa. Myös elintarvikepakkauksia voidaan kehittää niin, että ne suojaavat elintarvikkeita nykyistä paremmin.

Hävikkiin päätyneiden elintarvikkeiden rehukäyttöä säädellään tarkkaan eläinterveyden suojaamiseksi sekä eläimistä ihmisiin tarttuvien tautien ehkäisemiseksi. Rehukäyttöä voitaisiin ehkä lisätä, jos sääntelyä kevennettäisiin. Kompostointia voidaan kehittää niin, että se olisi entistä kilpailukykyisempi vaihtoehto yhdyskuntajätteiden polttamiselle. Yhdyskuntajätteen käsittely on iso kysymys, jonka osalta tehtäviä ratkaisuja ohjaavat monet muutkin tekijät kuin kaupan elintarvikejäte.

Hyväntekeväisyyteen lahjoitettavien elintarvikkeiden turvallisuus on aina varmistettava

Hyväntekeväisyyteen luovuttaminen on lisääntynyt erityisesti sen jälkeen, kun elintarviketurvallisuusvirasto Evira uusi ruoka-apuohjeensa vuonna 2013. Uusi ohjeistus selvensi myymälöiden ja hyväntekeväisyysjärjestöjen vastuita ruokaketjussa sekä kylmäsäilytystä vaativien, tuoteturvallisuuden kannalta haastavien tuotteiden luovuttamisen periaatteita.

– Hyväntekeväisyyteen luovutettaessakin tärkein asia on aina elintarviketurvallisuus. Se ei saa vaarantua. Suurimmat turvallisuusriskit liittyvät helposti pilaantuviin elintarvikkeisiin, joita ovat esimerkiksi tuore liha ja kala, kypsentämättömät einekset ja tuorejuusto, Ilkka Nieminen muistuttaa.

Lisätietoja
Johtaja Ilkka Nieminen, Päivittäistavarakauppa ry
Puh, 0500 422 216, ilkka.nieminen (a) pty.fi

Jaa julkaisu