Luonnokset kolmen maa- ja metsätalousministeriön elintarvikehygienia-asetuksen muuttamiseksi poroihin liittyen

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt kirjeessään 27.1.2015 Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) lausuntoa otsikkoasiasta. PTY kiittää ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa:
PTY kannattaa esitettyjä asetusmuutoksia. Muistiossa esitetyt perustelut ja muutosten positiiviset vaikutukset porotoimijoille ja heidän kilpailukyvylleen näemme riittäviksi muuttaa asetuksia. Tärkeää on, että muutokset eivät vaaranna elintarviketurvallisuutta. Mahdollinen kaupan valikoimien täyttyminen myös kesäaikaan poronlihalla ja -jalosteilla on hyvä ja kannatettava asia, ja tuo etua koko elintarvikeketjulle.
Kunnioittavasti
Päivittäistavarakauppa ry
Anna Salminen
elintarvikeasiantuntija
Jaa julkaisu