Elintarvikealan laitosten valvontatietojen julkistaminen

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on pyytänyt kirjeessään 21.1.2015 Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) lausuntoa otsikkoasiasta. PTY kiittää ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa:
2 Tilojen ja laitteiden kunnossapito
2.2 Tilojen ja rakenteiden kunnossapito
Kohdassa arvioidaan tilojen ja rakenteiden kunnossapitoa. Näemme, että kohdasta ei saa selkeää käsitystä arvosanojen kriteereistä ja esitämme niiden tarkentamista kohtaan. Valvojalla on oltava selkeä käsitys kriteereistä. Oivallista voi olla vaikea saada, jos tilat ovat vanhat ja mekaanista kulumista on eri puolilla. Kohdassa tulisi olla tulkintaa siitä, mitä missäkin tilassa hyväkuntoisuudella ja helposti puhtaanpidettävyydellä tarkoitetaan.
3 Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus
3.6. Jätteiden ja jätevesien poistaminen
Kohdassa Tarkastettavat asiat todetaan seuraavaa: Jätehuoltotilojen yleinen siisteys, puhtaus ja järjestys (ne jätehuoltotilat, jotka eivät kuulu kiinteistön velvollisuuteen). Näemme, että kohdassa on epäselvästi ilmaistu eri osapuolten vastuut jätehuoltotilojen kunnosta. Tarkoitetaanko tässä kiinteistöllä elintarvikeyrityksen ulkopuolista tahoa vai elintarvikeyritystä? Ja mikä taho vastaa em. asioista? Asia tulisi selventää.
Näemme lisäksi, että ero kriteereissä Hyvän ja Korjattavaa -kohtien välillä on verrattain suuri ja epäilemme sen olevan liian suuri toiminnan arvioinnin kannalta.
5 Elintarvikkeiden tuotantohygienia
5.1 Elintarvikkeiden tuotannon yleinen hygienia
Kohdassa Hyvä todetaan, että kuumennettavaksi määrätyn ruhon erillään pidossa muista ruhoista on pieniä epäkohtia. Esitämme, että pieniä epäkohtia määritellään ja annetaan siitä esimerkki. Muutoin asia jää hyvin epäselväksi ja valvojan henkilökohtaisesti päätettäväksi.
6 Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta
6.5 Pakastaminen
Kohdassa Hyvä todetaan esimerkissä, että pakastaminen viivästyy satunnaisesti tuotteiden jäähdytyksen jälkeen sekä pakasteiden lämpötila on satunnaisesti ja hyvin lyhytaikaisesti noussut yli -18 °C varastoinnin aikana. Näemme, että tässä kohdassa on erittäin tulkinnanvaraisesti ilmaistu arvosanan putoaminen Oivallisesta Hyvään. Epäselväksi jää se, kuinka helposti tulos muuttuu arvosanaan Hyvä. Lisäksi emme pidä kohtuullisena sitä, että vain satunnainen epäkohta pudottaa arvosanan Hyvään.  
17 Elintarviketuotannon tutkimukset
17.1 Näytteenotto ja omavalvontatutkimukset
Pidämme hyvänä, että tätä ohjetta ei kohdenneta varastolaitoksiin. Ohje on hyvin koostettu ja siinä korostuu erityisesti valvojan osaaminen eri valmistusprosessien tunnistamisen ja riskien tunnistamisen osalta.
Kunnioittavasti
Päivittäistavarakauppa ry
Anna Salminen
elintarvikeasiantuntija
Jaa julkaisu