Keskioluen siirrolla pois ruokakaupasta olisi tuhoisat seuraukset

Keskioluen siirtäminen Alkoon lisäisi kauppakuolemia, työttömyyttä, matkustajatuontia sekä vahvistaisi Alkon sijainnista johtuvaa kilpailuvääristymää. Todelliset hyödyt kansanterveydelle jäisivät pieniksi. Keskioluen siirto pois ruokakaupoista nousi otsikoihin 9.2.2015, kun Keskusta julkisti vaalilupauksensa siirtää keskiolut Alkoon.

– Ehdotus keskioluen siirtämisestä Alkoon on käsittämätön ja nykyisessä talous- ja työllisyystilanteessa lähes vastuuton. Siirron vaikutus iskisi erityisesti pieniin lähikauppoihin, niiden kilpailukykyyn ja mahdollisuuksiin työllistää. Haluaako Keskusta todella vaarantaa koko maan kattavan kauppaverkoston ja heikentää työllisyyttä maaseudulla? Pienten kauppojen myötä moni lähiö ja haja-asutusalueen taajama menettää myös muita tärkeitä lähipalveluita, jotka ovat alueen asuttavuuden elinehto, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto jyrähtää.

Siirto vaarantaisi hyvän kehityksen

Keskioluen siirto Alkoon kasvattaisi myös matkustajatuontia. Suurin osa Virosta tuotavasta oluesta on nyt nelosolutta, jonka hintaero on kasvanut maiden välillä suureksi. Sen sijaan ruokakaupassa tuotavaa, markkinaehtoisesti hinnoiteltua keskiolutta tuodaan Virosta vain vähän. Ruotsissa puolestaan oluen kulutus on siirtynyt kohti väkevämpää olutta, sillä kaupoissa myytävä kakkosolut ei ole Ruotsissa ottanut keskioluen paikkaa vaan ruotsalaiset hakevat oluensa vahvempana Systembolagetista.

– Tilastoista näkyy selvästi, että suomalaisten alkoholin kokonaiskulutus on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana. Tilastot osoittavat myös, että Suomessa juodaan nykyään sekä vähemmän että laimeampaa olutta kuin ennen. On vaikea käsittää, miksi tämä kehitys halutaan vaarantaa, varsinkaan kun se tuskin vaikuttaisi oleellisesti alkoholin haittakulutukseen Suomessa. Samalla vaarannetaan maan asuttavuuden turvaava kauppaverkosto, työpaikat ja verotulot, Luoto tiivistää.

Suomalaiset yli puoluerajojen haluavat pitää keskioluen ruokakaupassa

Valtaosa, peräti 84 % suomalaisista haluaa, että keskiolutta myydään jatkossakin elintarvikeliikkeistä. Luku selviää TNS Gallupin tutkimuksesta (2014), jossa selvitettiin suomalaisten mielipiteitä alkoholin myynnistä.

– Konsensus tässä asiassa on vahva myös puolueittain tarkasteltuna. Kun selvitimme puolueiden kenttäväen näkemyksiä asiasta, lähes kaikki (92 %) vastaajat katsoivat, että keskioluen paikka on ruokakaupassa nykyisen mallin mukaisesti. Keskustan omasta kenttäväestä 85 % on tätä mieltä, joten tätäkin taustaa vasten puolueen vaalilupaus keskioluen siirtämisestä Alkoon tuntuu erikoiselta, Kari Luoto toteaa.

Keskioluen myyntiä ei voida siirtää yksinoikeudella Alkolle myöskään siksi, että se laajentaisi Alkon monopolia. Tämä on vastoin Euroopan unionin toimintaa linjaavan SEUT-sopimuksen 37. artiklaa. Se kieltää EU:n jäsenvaltioita laajentamasta kaupallisia monopolejaan siitä, millaisia ne olivat maan liittyessä EU:n jäseneksi.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kari Luoto, Päivittäistavarakauppa ry
puh. 0400 688 708, kari.luoto (a) pty.fi

Jaa julkaisu