Päivittäistavaroiden vähittäismyynti kasvoi joulukuussa 0,6 % vuodentakaisesta – ruoan hinta laski joulukuussa 1 %

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten päivittäistavaroiden vähittäismyynnin arvo oli joulukuussa 1 547,9 miljoonaa euroa, mikä oli 0,6 prosenttia enemmän kuin joulukuussa 2013.
Päivittäistavarakaupan hintaindeksin* mukaan päivittäistavaroiden hinnat pysyivät joulukuussa lähes vuoden 2013 joulukuun tasolla, kun kasvua kertyi yhteensä vain 0,1 prosenttia edellisvuoden joulukuusta. Hintojen kehityksen kasvun puolella pitivät alkoholijuomien sekä tupakan hinnat, jotka kasvoivat 4,9 prosenttia vuoden 2013 joulukuusta.** Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinnat sen sijaan laskivat 1,0 prosenttia ja käyttötavaroiden hinnat 0,4 prosenttia viime vuoden joulukuusta. Indeksi kuvaa päivittäistavarakaupoissa myytävien tuotteiden hintojen kehitystä. Kaikkien kuluttajahintojen vuosimuutos*** eli inflaatio hidastui joulukuussa 0,5 prosenttiin, kun marraskuussa se oli 1,0 prosenttia.
Päivittäistavaroiden myynti kasvoi joulukuussa eniten pienmyymälöissä, joissa kasvua kertyi 4,5 prosenttia edellisvuodesta. Myynti lisääntyi myös suurissa supermarketeissa ja hypermarketeissa. Suurissa supermarketeissa kasvua kertyi 2,9 prosenttia ja hypermarketeissa 0,3 prosenttia vuodentakaisesta. Pienissä supermarketeissa ja valintamyymälöissä myynti sen sijaan laski. Pienissä supermarketeissa myynti supistui joulukuussa 1,8 prosenttia ja valintamyymälöissä 1,3 prosenttia vuoden 2013 joulukuusta.
Ruoan hintakehitys kääntynyt laskuun
Vuonna 2014 tapahtui merkittävä muutos ruoan hintakehityksessä. Koko vuonna ruoan hinta nousi vain 0,2 % vuoteen 2013 verrattuna. Joulukuussa 2014 elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinnat laskivat 1 % edellisvuoden joulukuuhun verrattuna. 
– Tammikuussa käyty keskustelu on osoittanut, että ruoan hinnalla on kuluttajille suuri merkitys.  Hallituksen päätös olla korottamatta ruoan arvonlisäveroa on osoittautunut täysin oikeaksi. Veroratkaisuja tehtäessä on jatkossakin painotettava keinoja, joilla voidaan parantaa kuluttajien ostovoimaa. Sitä kautta turvataan myös kotimarkkinoilla toimivien yritysten kykyä työllistää ja investoida Suomessa, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto toteaa.

Päivittäistavaroiden myynti kasvoi 0,7 prosenttia vuonna 2014

Päivittäistavaroiden myynti kasvoi vuoden 2014 aikana 0,7 prosenttia vuodesta 2013. Eniten kasvoivat pienmyymälät, joissa myynti kohosi 3,5 prosenttia edellisvuodesta. Myynti kasvoi vuonna 2014 myös suurissa supermarketeissa, joissa kasvua kertyi 3,2 prosenttia edellisvuodesta. Hypermarketeissa myynti pysyi vuoden 2013 tasolla. Pienissä supermarketeissa sekä valintamyymälöissä myynti sen sijaan supistui. Laskua kertyi vuonna 2014 pienissä supermarketeissa 1,7 prosenttia ja valintamyymälöissä 0,7 prosenttia vuodesta 2013.

Päivittäistavaroiden hinnat kallistuivat vuonna 2014 yhteensä 0,8 prosenttia vuodesta 2013. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinnat kohosivat 0,2 prosenttia ja käyttötavaroiden hinnat 0,1 prosenttia edellisvuodesta. Alkoholijuomien sekä tupakan hinnat nousivat voimakkaimmin lisäyksen ollessa 4,0 prosenttia vuoteen 2013 verrattuna.

Vuoden 2014 joulukuussa oli 24 arkimyyntipäivää**** eli yksi enemmän kuin edellisvuoden joulukuussa. Vastaavasti vuonna 2014 oli yhteensä yksi arkimyyntipäivä vuotta 2013 vähemmän.
Tilaston taustatiedot
Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten kuukausittaisten myyntitietojen tilastointi toteutetaan Tilastokeskuksessa. Jäsenyritykset toimittavat kuukausittaiset tietonsa suoraan Tilastokeskukseen. Tiedot ilmoitetaan arvonlisäverollisina.***** 
*Päivittäistavarakaupan hintaindeksi kuvaa elintarvikkeiden, alkoholittomien juomien, mietojen alkoholijuomien, tupakan, kodin kulutustavaroiden, nikotiinivalmisteiden, vitamiinien, puutarhatarvikkeiden, sisäkasvien ja -kukkien, lemmikkieläintuotteiden, sanoma- ja aikakauslehtien irtonumeroiden, henkilökohtaisten hygieniatuotteiden sekä kauneudenhoitotuotteiden hintakehitystä.
**Alkoholi- ja tupakkaveroja korotettiin 1.1.2014 alkaen. Tupakkatuotteiden osalta verojen nosto on näkynyt kuluttajahinnoissa kuitenkin vasta vähitellen vuoden 2014 aikana.
***Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintaindeksi kuvaa Suomessa ostettujen tavaroiden ja palveluiden hintakehitystä ja sitä käytetään yleisenä inflaation mittarina. Kuluttajahintaindeksi on ketjuindeksi, jossa hyödykekoria ja painoja päivitetään vuosittain. Tilastokeskus on uudistanut tammikuun 2014 alusta kuluttajahintaindeksin hyödykekorin ja painorakenteen.
****Arkimyyntipäiviin luetaan kalenterikuukauden arkipäivät (maanantai–lauantai) pl. arkipyhät. Joulukuussa arkipyhiä olivat 6.12. sekä 25.–26.12.2014.
*****Arvonlisäveroa korotettiin 1.1.2013 alkaen, jolloin yleinen verokanta nousi 24 prosenttiin ja elintarvikkeiden arvonlisävero 14 prosenttiin.
Lisätietoja: 
PTY, toimitusjohtaja Kari Luoto, p. 0400 688 708  
Tilastokeskus, aktuaari Milka Suomalainen p. 029 551 2912
Liitteet:
Jaa julkaisu