Yhteiskuntavastuukysely: Päivittäistavarakauppa jälleen vastuullisin toimiala

Suomalaiset arvioivat päivittäistavarakaupan kolmatta kertaa peräkkäin parhaiten yhteiskuntavastuuta kantavaksi toimialaksi. YouGov-tutkimusyrityksen toimialojen yhteiskuntavastuuta kartoittavassa kyselytutkimuksessa on mukana 11 elinkeinoelämän toimialaa sekä kunnat ja valtio.

– Päivittäistavarakauppa on säilyttänyt kyselyssä kärkipaikkansa. Päivittäistavarakaupan vastuullinen toiminta ja yhteiskunnallinen merkitys työllisyyden turvaajana ja merkittävänä investoijana tunnistetaan. Ala kantaa paljon vastuuta esimerkiksi elintarviketurvallisuudesta, palvelutasosta, toiminnan ympäristöystävällisyydestä sekä palveluverkoston säilymisestä myös haja-asutusalueilla ja taajamissa, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto toteaa.

Tutkimus kartoittaa toimialojen vastuullisuutta viiden osa-alueen kautta, joiden perusteella lasketaan yhteiskuntavastuun kokonaisindeksi. Sen mukaan mitattuna päivittäistavarakauppa oli kaikista toimialoista vastuullisin. Toiminnan vastuullisuutta arvioidaan työllisyyden, työhyvinvoinnin, tuote- ja palvelulaadun, kansantalouden sekä ympäristön näkökulmista. Ensimmäisen kerran toimialojen vastuullisuutta selvitettiin vuonna 2012.

Kyselyssä mukana olleet toimialat:

1. Elektroniikkateollisuusyritykset (elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistajat)
2. Elintarviketeollisuusyritykset (elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden raaka-aineiden valmistajat)
3. Energiayhtiöt (energian tuotantoa, myyntiä ja jakelua harjoittavat yritykset)
4. Finanssisektori (pankit, vakuutusyhtiöt)
5. Kemianteollisuusyritykset (polttoaineiden, maalien, lannoitteiden, muovien valmistajat)
6. Konepajateollisuusyritykset (koneiden ja metallituotteiden valmistajat)
7. Kuljetusalan yritykset (tavaran kuljetus)
8. Kunnat
9. Lääketeollisuusyritykset
10. Metsäteollisuusyritykset (paperin, kartongin ja massan valmistajat)
11. Päivittäistavarakaupat (elintarvikkeita ja jokapäiväisiä kulutustuotteita myyvät kaupat)
12. Rakennusalan yritykset (talonrakentajat ja talonrakennustuotteiden valmistajat)
13. Valtio

Tutkimus tehtiin joulukuussa 2014 haastattelemalla sähköisellä lomakkeella 1010 täysi-ikäistä suomalaista iän (18-74v.), sukupuolen ja asuinpaikan mukaan edustavalla otoksella YouGov Finlandin kuluttajapaneelissa. Paneeliin kuuluu yli 20 000 suomalaista. Tulosten luottamusväli kokonaistasolla (N=1010) on n. ±2,8 % -yksikköä suuntaansa (95 %:n luottamustasolla).

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kari Luoto, Päivittäistavarakauppa ry
puh. 0400 688 708, kari.luoto (a) pty.fi

Jaa julkaisu