Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetuin lain 9 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan alkoholiveron alennusta voitaisiin jatkossa myöntää muista panimoista taloudellisesti ja oikeudellisesti riippumattomille pienpanimoille, joiden vuosituotanto olisi korkeintaan 15 miljoonaa litraa. Lainmuutos hyödyttäisi pienpanimoja, jotka ovat lähellä nykyistä 10 miljoonan tuotantorajaa. Tuotantoa olisi mahdollista kasvattaa aina 15 miljoonaan litraan saakka ilman saatujen pienpanimoalennusten menettämistä. 
Esitys on kannatettava, sillä se kannustaa suurimpia pienpanimoita kasvuun nykymallia paremmin. Päivittäistavarakauppa ry kannattaa pienpanimoiden kasvun tukemista. Samalla tuetaan suomalaista työtä, mikä tämänhetkisessä taloudellisessa tilanteessa on erittäin arvokasta.
Ehdotettu neliportainen verotukimalli antaa pienpanimolle riittävästi joustoa erityisesti pienemmässä kokoluokassa. Esityksessä arvioidaan, että vaikutus verotuen kokonaismäärään jäisi pieneksi, mutta muutos voisi kannustaa pienpanimoita kasvuun. 
Päivittäistavarakauppa ry haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota 9.1 §:ään tehtyyn lisäykseen, jonka mukaan lisenssivalmistus poistaa pienpanimolta oikeuden verotukeen. Lisenssivalmistuksen määritelmä tulisi esityksen perusteluissa selväpiirteisesti rajata koskemaan vain muiden panimoiden hallitsemien tavaramerkkien alaisten tuotteiden valmistusta lisenssin nojalla. 
Vastaavasti lain perusteluissa tulisi todeta, ettei lisenssivalmistuksen kielto koske niin sanottua sopimusvalmistusta, jossa pienpanimo sopimuksen perusteella valmistaa olutta esimerkiksi kaupan omille tuotemerkeille. Tilanne eroaa lisenssivalmistuksesta oleellisesti, koska sopimusvalmistuksessa suuremmat panimot eivät voisi välillisesti hyötyä pienpanimoille tarkoitetusta verotuesta.
Kunnioittavasti
Päivittäistavarakauppa ry
Kari Luoto         Janne Koivisto
Toimitusjohtaja Lakimies
Jaa julkaisu