Päivittäistavaroiden vähittäismyynti kasvoi syyskuussa 1,9 % vuodentakaisesta

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten päivittäistavaroiden vähittäismyynnin arvo oli syyskuussa 1 308,0 miljoonaa euroa, mikä oli 1,9 prosenttia enemmän kuin syyskuussa 2013.

Päivittäistavarakaupan hintaindeksin* mukaan päivittäistavaroiden hinnat kohosivat syyskuussa yhteensä 1,3 prosenttia edellisvuoden syyskuusta. Alkoholijuomien sekä tupakan hinnat kasvoivat 4,7 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.** Myös elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinnat kohosivat, kun kasvua vuodentakaisesta kertyi 0,8 prosenttia. Käyttötavaroiden hinnat pysyivät sen sijaan lähes vuoden takaisella tasollaan, hintojen laskiessa 0,1 prosenttia viime vuoden syyskuusta. Indeksi kuvaa päivittäistavarakaupoissa myytävien tuotteiden hintojen kehitystä. Kaikkien kuluttajahintojen vuosimuutos*** eli inflaatio kiihtyi syyskuussa 1,3 prosenttiin, kun se elokuussa oli 1,1 prosenttia.

– Syyskuun lähes kahden prosentin myynnin kehitystä voidaan pitää kohtuullisena vaisuun alkuvuoteen verrattuna. Ilahduttavaa oli, että kahden viime kvartaalin ajan päivittäistavarakaupan myyntivolyymi on kasvanut. Ostovoiman lasku ja kuluttajien alhainen luottamus näkyvät sen sijaan edelleen selvästi käyttötavarakaupassa, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto toteaa.

Päivittäistavaroiden myynti kasvoi syyskuussa eniten pienmyymälöissä, joissa myynnin kasvua kertyi 6,0 prosenttia edellisvuoden syyskuusta. Myynti kasvoi myös suurissa supermarketeissa ja hypermarketeissa. Supermarketeissa kasvua kertyi 5,2 prosenttia ja hypermarketeissa 1,0 prosenttia vuoden 2013 syyskuusta. Valintamyymälöissä ja pienissä supermarketeissa myynti sen sijaan väheni vuodentakaisesta. Valintamyymälöissä myynti laski 0,5 prosenttia ja pienissä supermarketeissa 0,4 prosenttia viime vuoden syyskuusta.

Päivittäistavaroiden myynti kasvoi 0,9 prosenttia vuoden 2014 tammi-syyskuussa

Päivittäistavaroiden myynti kasvoi kuluvan vuoden tammi-syyskuussa 0,9 prosenttia vertailuajankohdastaan. Eniten kasvoivat pienmyymälät ja suuret supermarketit, joissa molemmissa myynti kohosi 3,3 prosenttia edellisvuodesta. Myynti kasvoi myös hypermarketeissa, joissa kasvua kertyi 0,4 prosenttia. Pienissä supermarketeissa sekä valintamyymälöissä myynti sen sijaan supistui edellisvuoden tammi-syyskuusta. Laskua viime vuoden tammi-syyskuuhun oli pienissä supermarketeissa 1,3 ja valintamyymälöissä 0,5 prosenttia.

Päivittäistavaroiden hinnat kallistuivat vuoden 2014 tammi-syyskuussa yhteensä 0,9 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinnat kohosivat 0,4 prosenttia ja käyttötavaroiden hinnat 0,1 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Alkoholijuomien sekä tupakan hinnat nousivat voimakkaimmin lisäyksen ollessa 3,7 prosenttia viime vuoden tammi-syyskuusta.

Vuoden 2014 syyskuussa oli 26 arkimyyntipäivää**** eli yksi enemmän kuin edellisvuoden syyskuussa. Vastaavasti tammi-syyskuussa 2014 oli yksi arkimyyntipäivä edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän.
?
Tilaston taustatiedot

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten kuukausittaisten myyntitietojen tilastointi toteutetaan Tilastokeskuksessa. Jäsenyritykset toimittavat kuukausittaiset tietonsa suoraan Tilastokeskukseen. Tiedot ilmoitetaan arvonlisäverollisina.*****

*Päivittäistavarakaupan hintaindeksi kuvaa elintarvikkeiden, alkoholittomien juomien, mietojen alkoholijuomien, tupakan, kodin kulutustavaroiden, nikotiinivalmisteiden, vitamiinien, puutarhatarvikkeiden, sisäkasvien ja -kukkien, lemmikkieläintuotteiden, sanoma- ja aikakauslehtien irtonumeroiden, henkilökohtaisten hygieniatuotteiden sekä kauneudenhoitotuotteiden hintakehitystä.

**Alkoholi- ja tupakkaveroja korotettiin 1.1.2014 alkaen. Tupakkatuotteiden osalta verojen nosto on näkynyt kuluttajahinnoissa kuitenkin vasta vähitellen vuoden 2014 aikana.

***Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintaindeksi kuvaa Suomessa ostettujen tavaroiden ja palveluiden hintakehitystä ja sitä käytetään yleisenä inflaation mittarina. Kuluttajahintaindeksi on ketjuindeksi, jossa hyödykekoria ja painoja päivitetään vuosittain. Tilastokeskus on uudistanut tammikuun 2014 alusta kuluttajahintaindeksin hyödykekorin ja painorakenteen.

****Arkimyyntipäiviin luetaan kalenterikuukauden arkipäivät (maanantai-lauantai) pl. arkipyhät. Syyskuussa ei ollut arkipyhiä.

*****Arvonlisäveroa korotettiin 1.1.2013 alkaen, jolloin yleinen verokanta nousi 24 prosenttiin ja elintarvikkeiden arvonlisävero 14 prosenttiin.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Kari Luoto, Päivittäistavarakauppa ry, p. 0400 688 708  
aktuaari Milka Suomalainen, Tilastokeskus, p. 029 551 2912

Liitteet:

  • Päivittäistavaroiden vähittäismyynnin kehitys myymälätyypeittäin syyskuussa 2013 ja 2014 kuvioina ja taulukkoina (pdf)
Jaa julkaisu