Kauppa- ja jakelupoolin uusi valmiuspäällikö aloittaa joulukuussa

Päivittäistavarakauppa ry:n yhteydessä toimivan kauppa- ja jakelupoolin valmiuspäälliköksi on 14.10.2014 nimitetty FM, sotilastieteiden kandidaatti, insinööri (AMK) Aili Kähkönen 1.12.2014 alkaen. Kähkönen hoitaa myös Elintarviketeollisuusliiton yhteydessä toimivan elintarviketeollisuuspoolin sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry:n yhteydessä toimivan alkutuotantopoolin valmiuspäällikön tehtäviä. Vastuu valmiuspäällikön tehtävien hoidosta siirtyy Kähköselle vuoden 2015 alussa, jolloin nykyinen valmiuspäällikkö Viljo Holopainen siirtyy eläkkeelle.

Kauppa- ja jakelupooli, elintarviketeollisuuspooli ja alkutuotantopooli huolehtivat elintarvikealan toiminnan suunnittelusta poikkeusolojen varalle Huoltovarmuuskeskuksen alaisena. Lue lisää Kauppa- ja jakelupoolista.

Jaa julkaisu