Päivittäistavaroiden vähittäismyynti pysyi elokuussa edellisvuoden tasolla

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten päivittäistavaroiden vähittäismyynnin arvo oli elokuussa 1 434,3 miljoonaa euroa, mikä oli 0,1 prosenttia enemmän kuin elokuussa 2013.

Päivittäistavarakaupan hintaindeksin* mukaan päivittäistavaroiden hinnat kohosivat elokuussa yhteensä 0,9 prosenttia edellisvuoden elokuusta. Alkoholijuomien sekä tupakan hinnat kasvoivat 4,9 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.** Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien sekä käyttötavaroiden hinnat pysyivät sen sijaan lähes vuoden takaisella tasollaan, niiden molempien kasvaessa 0,1 prosenttia viime vuoden elokuusta. Indeksi kuvaa päivittäistavarakaupoissa myytävien tuotteiden hintojen kehitystä. Kaikkien kuluttajahintojen vuosimuutos*** eli inflaatio kiihtyi elokuussa 1,1 prosenttiin, kun se heinäkuussa oli 0,8 prosenttia.

– Tänä vuonna on tapahtunut merkittävä muutos ruoan hintakehityksessä. Vielä viime vuonna elintarvikkeiden hinnan nousu oli 5,3 % kun se alkuvuonna 2014 on ollut 0,3 %. Taustalla vaikuttavat maltilliset palkkaratkaisut sekä se, ettei ruoan arvonlisävero ole noussut. Hallituksen keväällä tekemä päätös olla korottamatta ruoan alv-kantaa on osoittautunut täysin oikeaksi, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto sanoo.

Päivittäistavaroiden myynti kasvoi elokuussa eniten pienmyymälöissä, joissa myynnin kasvua kertyi 5,9 prosenttia edellisvuoden elokuusta. Myynti kasvoi myös suurissa supermarketeissa, joissa kasvu oli 2,4 prosenttia vuoden 2013 elokuusta. Muissa myymälöissä myynti väheni vuodentakaisesta. Laskua kertyi hypermarketeissa 1,0 prosenttia, valintamyymälöissä 0,4 prosenttia ja pienissä supermarketeissa 2,8 prosenttia viime vuoden elokuusta.

Päivittäistavaroiden myynti kasvoi 0,8 prosenttia vuoden 2014 tammi-elokuussa

Päivittäistavaroiden myynti kasvoi kuluvan vuoden tammi-elokuussa 0,8 prosenttia vertailuajankohdastaan. Myynti kasvoi eniten suurissa supermarketeissa, joissa lisäystä vuodentakaisesta kertyi 3,1 prosenttia. Myynti oli edellisvuotta suurempaa myös pienmyymälöissä, joissa myynti kasvoi 3,0 prosenttia ja hypermarketeissa, joiden myynti kasvoi 0,3 prosenttia. Pienissä supermarketeissa sekä valintamyymälöissä myynti sen sijaan supistui edellisvuoden tammi-elokuusta. Laskua viime vuoden tammi-elokuuhun oli pienissä supermarketeissa 1,4 ja valintamyymälöissä 0,5 prosenttia.

Päivittäistavaroiden hinnat kallistuivat vuoden 2014 tammi-elokuussa yhteensä 0,8 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinnat kohosivat 0,3 prosenttia ja käyttötavaroiden hinnat 0,1 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Alkoholijuomien sekä tupakan hinnat nousivat voimakkaimmin lisäyksen ollessa 3,6 prosenttia viime vuoden tammi-elokuusta.

Vuoden 2014 elokuussa oli 26 arkimyyntipäivää**** eli yksi vähemmän kuin edellisvuoden elokuussa. Vastaavasti tammi-elokuussa 2014 oli kaksi arkimyyntipäivää edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän.

Tilaston taustatiedot

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten kuukausittaisten myyntitietojen tilastointi toteutetaan Tilastokeskuksessa. Jäsenyritykset toimittavat kuukausittaiset tietonsa suoraan Tilastokeskukseen. Tiedot ilmoitetaan arvonlisäverollisina.*****

*Päivittäistavarakaupan hintaindeksi kuvaa elintarvikkeiden, alkoholittomien juomien, mietojen alkoholijuomien, tupakan, kodin kulutustavaroiden, nikotiinivalmisteiden, vitamiinien, puutarhatarvikkeiden, sisäkasvien ja -kukkien, lemmikkieläintuotteiden, sanoma- ja aikakauslehtien irtonumeroiden, henkilökohtaisten hygieniatuotteiden sekä kauneudenhoitotuotteiden hintakehitystä.

**Alkoholi- ja tupakkaveroja korotettiin 1.1.2014 alkaen. Tupakkatuotteiden osalta verojen nosto on näkynyt kuluttajahinnoissa kuitenkin vasta vähitellen vuoden 2014 aikana.

***Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintaindeksi kuvaa Suomessa ostettujen tavaroiden ja palveluiden hintakehitystä ja sitä käytetään yleisenä inflaation mittarina. Kuluttajahintaindeksi on ketjuindeksi, jossa hyödykekoria ja painoja päivitetään vuosittain. Tilastokeskus on uudistanut tammikuun 2014 alusta kuluttajahintaindeksin hyödykekorin ja painorakenteen.

****Arkimyyntipäiviin luetaan kalenterikuukauden arkipäivät (maanantai–lauantai) pl. arkipyhät. Elokuussa ei ollut arkipyhiä.

*****Arvonlisäveroa korotettiin 1.1.2013 alkaen, jolloin yleinen verokanta nousi 24 prosenttiin ja elintarvikkeiden arvonlisävero 14 prosenttiin.

Lisätietoja:
PTY, toimitusjohtaja Kari Luoto, p. 0400 688 708  
Tilastokeskus, aktuaari Milka Suomalainen p. 029 551 2912

Liitteet:

Jaa julkaisu