Puolueiden kenttäväki sallisi mietojen viinien myynnin ruokakaupoissa

Suomalaiset kuluttajat ovat jo pitkään suhtautuneet myönteisesti ajatukseen mietojen viinien myymisestä ruokakaupoissa. Tuore selvitys osoittaa, että aihe saa kannatusta myös puolueissa. Muun muassa kunnanvaltuutettuina ja puolueiden piirijärjestöjen edustajina toimivista puolueaktiiveista 62 % sallisi mietojen viinien myymisen ruokakaupoissa. A-oluen myynnin ruokakaupoissa hyväksyisi 55 % vastaajista.

– Mietojen viinien myynnin lisäksi ruokakaupoissa tulisi sallia vahvojen erikoisoluiden ja muiden alle 5,5 % alkoholijuomien myynti. Näin lisättäisiin terveen kilpailun mahdollisuuksia ja edistettäisiin kasvua sekä työllisyyttä. Uudistuksesta hyötyisivät erityisesti pienet myymälät ja haja-asutusalueiden sekä taajamien asukkaat sillä elinvoimainen kauppa auttaa säilyttämään alueilla myös muita kuluttajille tärkeitä lähipalveluita, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto tiivistää.

Alkon sijainti myymälän vieressä lisää myymälän myyntiä noin 15 % ja heikentää vastaavasti sellaisen myymälän kilpailuasemaa, jonka yhteydessä ei ole Alkoa. Mietojen viinien ja alle 5,5 % alkoholijuomien myynnin vapauttaminen kaikkiin elintarvikemyymälöihin olisi nopein tapa vähentää Alkon
sijoittumisesta aiheutuvaa kilpailuvääristymää. Samalla vähenisi alkoholin pimeää myyntiä ja monia mui-ta ei-toivottuja lieveilmiöitä lisäävä matkustajatuonti.

– Kyselyn tulos kertoo valmiudesta avoimeen keskusteluun ja ruokakulttuurimme eurooppalaistami-seen. Ajatus viinien ostamisesta ruokakaupasta ei enää tunnu meilläkään oudolta, vaan siihen suhtau-dutaan luontevasti ja ongelmia suurentelematta, Luoto toteaa.

Poliittiset vaikuttajat valmiita keventämään kaupan alan sääntelyä

Kaupan alaa koskevaa sääntelyä pitää liian tiukkana hieman yli puolet (52 %) poliittisista vaikuttajista. Noin neljännes (26 %) vastaajista pitää sääntelyn nykyistä tasoa sopivana ja vain yksi kymmenestä vastaajasta toivoisi kaupan alalle lisää sääntelyä.

Kaupan sääntelyä ollaan valmiita purkamaan esimerkiksi vapauttamalla kaupan aukioloaikoja sekä ke-ventämällä kauppapaikkojen kaavoituksen sääntelyä. Valtaosa vastaajista (62 %) olisi myös valmis sal-limaan reseptivapaiden lääkkeiden myynnin vähittäiskaupoissa, turvallisen ja rajatun valikoiman puitteissa muiden Pohjoismaiden tavoin.

– Reseptivapaiden lääkkeiden myynnin turvalliseen laajentamiseen ollaan valmiita puoluekantaan katsomatta. Olisikin tärkeätä, että seuraavalla hallituskaudella käynnistettäisiin aito selvitys resepti-vapaiden lääkkeiden myynnin sallimisesta vähittäiskaupoissa, Kari Luoto painottaa.   

Puolueiden kenttäväen mielipiteitä selvittäneen kyselytutkimuksen toteutti Aula Research Oy Päivittäistavarakauppa ry:n toimeksiannosta. Kyselyyn vastasi kesä-elokuussa 2014 kaikkiaan 1 139 poliittista vaikuttajaa.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kari Luoto, Päivittäistavarakauppa ry
puh. 0400 688 708, kari.luoto (a) pty.fi

Partneri Juha Vekkilä, Aula Research Oy
puh. 050 352 5335, juha.vekkila (a) aularesearch.fi 

Jaa julkaisu