Lausunto muistiosta ”Pienpanimoiden olutveron alennus”

Muistiossa esitetään kahta vaihtoehtoista mallia pienpanimoiden veroalennukselle. Ministeriö arvioi, että vaikutus verotuen kokonaismäärään jäisi pieneksi, mutta muutos voisi vähentää yritysten hallinnollista taakkaa ja kannustaa pienpanimoita kasvuun. Päivittäistavarakauppa ry kannattaa pienpanimoiden kasvun tukemista. Samalla tuetaan suomalaista työtä, mikä tämänhetkisessä taloudellisessa tilanteessa on erittäin arvokasta. 
Molemmissa muutosehdotuksissa pienpanimoksi määriteltäisiin jatkossa panimo, jonka vuosituotanto olisi korkeintaan 15 miljoonaa litraa. Muutos hyödyttäisi portaan ylärajalla toimivia panimoja, jotka ovat lähellä nykyistä 10 miljoonan tuotantorajaa. Tuotantoa olisi mahdollista kasvattaa aina 15 miljoonaan litraan saakka ilman saatujen pienpanimoalennusten menettämistä. Ajatus on kannatettava, sillä se kannustaa myös suurimpia pienpanimoita kasvuun nykymallia paremmin.
Esitetyistä muutosehdotuksista Päivittäistavarakauppa ry kannattaa vaihtoehtoa 1. Neliportainen veronalennusmalli antaa pienpanimolle riittävästi joustoa erityisesti pienemmässä kokoluokassa. Kolmeportaisessa mallissa tuotantovolyymin pitäisi kasvaa kertahyppäyksellä merkittävästi, jotta alennetulla alkoholijuomaverolla saataisiin katettua kustannukset.   
Kunnioittavasti
Päivittäistavarakauppa ry
Kari Luoto 
Toimitusjohtaja
Janne Koivisto
Lakimies
Jaa julkaisu