Kaupan tehtävä on varmistaa kuluttajan haluama valikoima myös lihatuotteissa

Tutkimuslaitokset MTT, PTT ja KTK julkistivat 10.6.2014 selvityksensä suomalaisen lihaketjun toiminnasta ja kustannusten jakautumisesta ketjussa. Selvityksessä todettu kaupan osuuden kasvu lihatuotteiden hinnasta johtuu kaupan tehtävien ja kustannusten kasvusta elintarvikeketjussa.

– Tutkimus unohtaa yhden elintarvikeketjun keskeisen osapuolen: kuluttajan. Kaupan tehtävä on varmistaa kuluttajille monipuolinen ja hintatasoltaan riittävän laaja valikoima. Ilahduttavaa on, että ulkomaisesta kilpailusta huolimatta useiden lihatuotteiden kotimaisuusaste ruokakauppojen valikoimissa on meillä korkea eli yli 80 %, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto toteaa.

Kauppa ei päätä tuottajahinnoista

Kauppa ei päätä lihatuotteiden tuottajahinnoista. Kaupan pääsääntöinen neuvottelukumppani elintarvikeketjussa on elintarviketeollisuus. Esimerkiksi lihan ostaminen suoraan alkutuottajilta on marginaalista. Alkutuottajien neuvottelukumppaneita ovat puolestaan elintarviketeollisuuden yritykset, jotka hankkivat raaka-aineensa joko koti- tai ulkomailta. Myös kauppa tekee hankintoja sekä koti- että ulkomailta.

– Paineet ruoan hinnannousuun ovat olleet viime vuosina kovat. Ilman kaupan tehokasta toimintatapaa ja monia hankintakanavia ruoka maksaisi suomalaiselle kuluttajalle nykyistä enemmän. Nyt suomalaiset käyttävät tuloistaan ruokaan keskimäärin 12,5 % eli saman verran kuin EU:ssa keskimäärin, Luoto kertoo.

Kaupan tehtävät ja kustannukset ovat kasvaneet
Kaupan osuus ruoan hinnasta on kasvanut EU:hun liittymisen jälkeen, sillä kaupan tehtävät elintarvikeketjussa ja osuus kustannuksista ovat kasvaneet. Kaupan käyttökate ei ole kasvanut. Kaupan tuotteiden myynnistä saama kate ei myöskään tarkoita liikevoittoa. Myyntikatteesta kauppa maksaa muun muassa palkka-, logistiikka- ja energiakulut sekä kiinteistöjen vuokrat ja muut ylläpitokulut.

– Suuri osa koko ketjun logistiikasta on siirtynyt kaupan hoidettavaksi. Myös kaupan muut kulut ruokaketjussa ovat kasvaneet selvästi. Päivittäistavarakauppa on iso työllistäjä, jolle esimerkiksi palkat ja muut henkilöstökulut ovat merkittävä kustannuserä. Suomessa yksityisen sektorin palkat ovat nousseet vuodesta 2007 lähtien 10 % enemmän kuin EU:ssa keskimäärin, Kari Luoto muistuttaa.

Kauppa on sitoutunut Hyvän kauppatavan periaatteisiin

Suomessa kauppa on laajasti sitoutunut EU:n Hyvän kauppatavan periaatteisiin. Periaatteiden toteutumista valvoo kauppatapalautakunta, jossa ovat edustettuna kaikki ruokaketjun toimijat ja riippumattomia asiantuntijoita. Suomen päivittäistavarakauppa on ollut alusta lähtien aktiivisesti mukana edistämässä lautakunnan toimintaa.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kari Luoto
Päivittäistavarakauppa ry
puh. 0400 688 708, kari.luoto (a) pty.fi

Jaa julkaisu