Kilpailun edellytyksiä päivittäistavarakaupassa voidaan lisätä helposti

Hallituksella on avaimet lisätä päivittäistavarakaupan kilpailua elokuussa 2013 asettamansa tavoitteen mukaisesti. Alaa rajoittavaa sääntelyä purkamalla tuettaisiin kilpailun edellytysten lisäksi kuluttajien ostovoimaa ja pienennettäisiin paineita ruoan hinnannousuun.

Myös EU:n komissio kehotti viimeksi maanantaina 2.6.2014 Suomea uudistamaan vähittäiskaupan sääntelyä ja purkamaan rajoituksia. Komissio kiinnitti huomiota erityisesti kilpailun lisäämiseen aloilla, jotka on kotimaan markkinoilla suojattu ulkoiselta kilpailulta. Suomessa tällaisia aloja ovat esimerkiksi alkoholin ja lääkkeiden myynti.

Alkon monopoliasema on Suomessa merkittävä päivittäistavarakaupan alan kilpailua vääristävä ja kuluttajien ostokäyttäytymistä ohjaava tekijä sekä Alkon myymälöiden sijoittumisen että ruokakaupoissa sallitun myyntivalikoiman rajoitusten kautta. Vaikutukset näkyvät erityisesti pienten myymälöiden kyvyssä kilpailla ja työllistää. Peräti 2/3 Suomen myymälöistä on alle 400 m² suuruisia myymälöitä, joiden määrä on 2000-luvulla vähentynyt. Valtakunnallisen kauppaverkoston rapautuessa etenkin taajamista ja haja-asutusalueilta katoaa työpaikkojen lisäksi moni kansalaisille välttämätön arjen lähipalvelu.

Alkoholin myynnin ylimitoitetun sääntelyn vaiheittainen purkaminen lisäisi kilpailun edellytyksiä ja valtion verotuloja sekä auttaisi turvaamaan työpaikkoja ja tärkeitä lähipalveluita.

– A-oluiden ja muiden alle 5,5 % alkoholijuomien myynnin vapauttaminen ruokakauppoihin ei romuttaisi Alkon asemaa eikä lisäisi merkittävästi alkoholin kokonaiskulutusta, mutta edistäisi tehokkaasti kaupan kilpailua ja työllisyyttä. Samalla yksityinen maahantuonti vähenisi ja verotulot säilyisivät Suomessa, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto toteaa.

Sääntely Suomessa OECD-maiden tiukinta

Kaupan alaa koskeva sääntely on pitkään ollut Suomessa yksi OECD-maiden tiukimmista. Tämä haittaa sekä kilpailua että kotimarkkinoiden kehitystä. Vuonna 2013 Suomen vähittäiskaupan sääntely oli neljänneksi tiukinta tutkittujen 25 OECD-maan joukossa. Esimerkiksi Ruotsissa, Tanskassa ja Virossa sääntely on alle OECD-maiden keskiarvon. Vielä vuonna 1998 Suomi sijoittui listan puoliväliin.
– Ruotsissa kaupan alan sääntely on itse asiassa OECD-maiden kevyintä. Naapurimaamme viimevuosien johdonmukainen työ sääntelyn purkamiseksi on tuonut tulosta. Reilua, markkinalähtöistä kilpailua tulee Suomessakin lisätä rajoittavaa lainsäädäntöä purkamalla, Luoto painottaa.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kari Luoto, Päivittäistavarakauppa ry
puh. 0400 688 708, kari.luoto (a) pty.fi

Jaa julkaisu