Kalan pyyntipäivämerkintä on säilytettävä – tieto on kuluttajille tärkeä

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee kalan pyynti- ja nostopäivämerkintävelvoitteen poistamista. Pyynti- ja nostopäivä on ollut kuluttajille tärkeä tieto ja mahdollistanut kalan tuoreuden arvioinnin.
Merkintävelvoitteen poistuminen ja sen korvaaminen viimeinen käyttöpäivä -merkinnällä heikentää merkittävästi kuluttajien tiedonsaantimahdollisuutta. Suomen Kalankasvattajaliitto ry:n, Päivittäistavarakauppa ry:n, Kalatalouden keskusliiton, Ruotsinkielisten maataloustuottajien keskusliiton, Maataloustuottajien keskusliiton ja Kuluttajaliitto ry:n yhteinen näkemys onkin, että pyynti- ja nostopäivämerkintävelvoite kaiken myytävän kalan osalta on säilytettävä.

Maa- ja metsätalousministeriön julkisuudessa esitetyn kannan mukaan tieto tuoreen kalan viimeisestä käyttöpäivästä riittää kuluttajille. Muutoksen myötä kuluttajalle ei enää tarvitsisi ilmoittaa milloin kala on pyydetty tai nostettu merestä, joten tieto kalan tuoreudesta häviää. Ministeriö perustelee ratkaisua sillä, että tuorekalatuotteisiin merkitään ensivuoden alusta EU-lainsäädännöstä johtuvan elintarviketietoasetuksen muutoksen myötä vain viimeinen käyttöpäivä tai parasta ennen -päiväys.

Vain pyyntipäivä kertoo kuluttajalle kalan tuoreudesta

Viimeinen käyttöpäivä tai parasta ennen -päivä ei kerro mitään kalan tuoreudesta tavalliselle kuluttajalle. Kalan matka kauppaan ja kuluttajan ruokalautaselle kestää joskus useita päiviä. Ongelmaksi muodostuu se, miten kalan säilyvyys määritellään, kuka toimijoista sen tekee ja miten tieto kulkee kuluttajalle asti.  
– Kauppa vastustaa ministeriön aikeita ilmoituspakon poistamisesta. Haluamme aina ilmoittaa pyynti- tai nostopäivän asiakkaillemme. Vain pyynti- tai nostopäivä kertoo kalan tuoreudesta. Toivomme, että saamme sen tiedon lakisääteisesti edelliseltä portaalta, Päivittäistavarakauppa ry:n asiantuntija Anna Salminen painottaa.

Päiväysmerkintöjen tärkein tehtävä on varmistaa kuluttajalle oikea tieto myytävän tuotteen tuoreudesta. Tiedon pyynti- tai nostopäivästä on tultava oikeana, muuttumattomana ja katkeamattomana kuluttajalle asti. Se, että myytäviin kaloihin lisätään myös viimeinen käyttöpäivä, ei muuta kuluttajan tarvetta saada oikea tieto myös pyynti- ja nostopäivästä. Lainsäädäntöä on nyt muutettava siten, että kuluttajan oikeus saada tieto kalan pyynti- tai nostopäivästä on aina varmistettu.

Lisätietoja:

Elintarvikeasiantuntija Anna Salminen
p. (09) 1728 6118
anna.salminen (a) pty.fi

Jaa julkaisu