Ruoan ALV:a ei voi korottaa – pienituloisten kulutuksesta ruokaan jo lähes 16 %

Suomalaisten työllisyyden ja ostovoiman turvaaminen on välttämätöntä, jos Suomen kansantalous halutaan kääntää kasvuun. Veronmaksajien keskusliiton mukaan kuluttajien ostovoima tulee supistumaan kuluvana vuonna 1,1 % ja vuonna 2015 0,5 %.

Kuluttajien ostovoimaa syövät erityisesti verotuksen kiristyminen ja elinkustannusten nousu. Molempiin hallitus voi merkittävästi vaikuttaa kehysriihessä tehtävillä päätöksillä. Suomessa 40 % ruoan hinnasta on erilaisia veroja ja ruoan arvonlisäverokanta (14 %) on Suomessa lähes kolminkertainen EU15-maiden keskiarvoon (5,5 %) verrattuna.

– Ruoka on välttämättömyyshyödyke, josta kuluttajan on vaikea tinkiä. Ruoan arvonlisäveroa ei voi enää korottaa. Sitä olisi päinvastoin laskettava lähemmäs eurooppalaista keskitasoa. Jos ruoan arvonlisävero olisi Suomessa samalla tasolla kuin EU-maissa keskimäärin, olisi suomalaisten vuosittainen ruokalasku noin miljardi euroa nykyistä pienempi, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto muistuttaa.

Ruoan osuus kulutusmenoista vaihtelee huomattavasti tuloluokittain

Tilastokeskuksen tuore tilastopäivitys kertoo, että elintarvikkeiden osuus kotitalouksien kokonaiskulutuksesta vaihtelee huomattavasti tuloluokittain. Pienituloiset kotitaloudet käyttävät suuremman osuuden kokonaiskulutuksestaan elintarvikkeisiin ja niiden verotukseen kuin ylemmät tuloluokat.

Keskimäärin suomalaiselta kotitaloudelta menee elintarvikkeisiin noin 12,5 % kokonaiskulutuksesta, kun taas alin tuloviidennes kotitalouksista käytti vuonna 2012 ruokaan noin 15,8 % tuloistaan. Ylimmällä tuloviidenneksellä ruoan osuus kokonaiskulutuksesta on puolestaan noin 10,5 %.

– Ruoan arvonlisäveron lasku lisäisi tehokkaasti ostovoimaa, helpottaisi erityisesti pienituloisten kotitalouksien arkea ja tukisi kotimarkkinoiden kehitystä. Jo yhden prosentin lasku ruoan arvonlisäverossa lisäisi kuluttajien ostovoimaa 120 miljoonalla eurolla vuodessa, Kari Luoto painottaa.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kari Luoto, Päivittäistavarakauppa ry
puh. 0400 688 708, kari.luoto (a) pty.fi

Jaa julkaisu