Kauppa, teollisuus ja maatalous edistämään hyvää kauppatapaa elintarvikeketjussa

Kaupan ja teollisuuden yritykset sekä maataloustuottajat ovat alkaneet itsesääntelytoimin edistää hyvää kauppatapaa elintarvikeketjussa. Keskuskauppakamarin yhteyteen perustetun elintarvikeketjun kauppatapalautakunnan tehtävänä on tulkita hyvän kauppatavan periaatteita ja antaa niitä koskevia yleisiä kansallisia suosituksia. Uuden lautakunnan toimintaa esiteltiin keskustelutilaisuudessa 5.3.2014.

Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta käsittelee ns. yhdistettyjä riita-asioita, eli kiistatilanteita, joissa periaatteiden rikkomista väitetään vakavaksi ja useaan elinkeinonharjoittajaan samanaikaisesti vaikuttavaksi. Käsiteltäväksi voisi tulla esimerkiksi yksipuolinen sopimusehtojen muuttaminen tai sopimuksen purkaminen sopimuksen vastaisesti. Lautakunta ei käsittele kuluttajavalituksia.

– Hyvän kauppatavan periaatteita noudattamalla yritykset edistävät itsesääntelyn keinoin myös kuluttajien etua. Periaatteet edellyttävät, että yritykset ottavat sopimussuhteissaan huomioon kuluttajien edut ja toimitusketjun yleisen toimivuuden ja tehokkuuden, sanoo Keskuskauppakamarin itsesääntely-yksikön johtaja Anne Horttanainen.

Alan yritykset päättävät itse järjestelmään sitoutumisesta. Päivittäistavarakaupan osalta mukaan lähdössä olevien yritysten toiminta kattaa lähes 98 prosenttia Suomen päivittäistavarakaupan myynnistä. Myös alkutuotanto ja elintarviketeollisuus ovat sitoutuneita järjestelmään. Sitoutumisen aste osoittaa, että itsesääntelyllä on yrityksille merkittävä rooli niiden vastuullisessa toiminnassa.

– Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta on hyvä esimerkki vastuullisesta EU-lähtöisestä itsesääntelystä, johon niin kauppa, teollisuus kuin maatalous ovat hyvän kauppatavan edistämiseksi sitoutuneet. Uusi lautakunta sopii hyvin Keskuskauppakamarin yhteyteen, sillä Keskuskauppakamarilla on vahvat näytöt asiantuntevan, puolueettoman ja toimivan itsesääntelyn organisoinnista, Keskon lakiasiainjohtaja Anne Leppälä-Nilsson arvioi.

Lautakunnan perustamisessa aloitteentekijöinä toimivat elintarvikeketjun keskeiset toimialajärjestöt Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL), Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (MTK) ja Päivittäistavarakauppa ry (PTY). Järjestelmään sitoutuminen ei edellytä jäsenyyttä näissä järjestöissä.

Lautakunnan perustamisen taustalla on EU-laajuisesti syksystä 2013 alkaen käyttöönotetut hyvän kauppatavan periaatteet. Periaatteiden tarkoituksena on parantaa eurooppalaisen elintarvikeketjun toimintaa. Tavoitteena on tarjota liiketoimintakehys, jossa kunnioitetaan sopimusvapautta sekä turvataan kilpailukykyisyys, luottamus ja jatkuvuus. Näitä voidaan elintarvikeketjussa pitää liiketoiminnan kehittämisen, innovaatiotoiminnan ja kestävän kehityksen edellytyksinä.

Lisätietoja:

Elintarvikeketjun kauppatapalautakunnan kotisivut Keskuskauppakamarin verkkosivuilla.
Lakimies Janne Koivisto, Päivittäistavarakauppa ry, p. 050 321 3639

Jaa julkaisu