Päivittäistavaroiden vähittäismyynti kasvoi tammikuussa 4,1 % vuodentakaisesta

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten päivittäistavaroiden vähittäismyynnin arvoksi kirjattiin tammikuussa 1 286,3 miljoonaa euroa, jolloin kasvua edellisvuoden tammikuusta kertyi 4,1 prosenttia.

Päivittäistavarakaupan hintaindeksin* mukaan kaikkien päivittäistavaroiden hinnat kohosivat tammikuussa 3,0 prosenttia vuodentakaisesta. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinnat kallistuivat 3,9 prosenttia, käyttötavaroiden hinnat 0,2 prosenttia ja alkoholijuomien sekä tupakan hinnat 2,6 prosenttia edellisvuodesta. Indeksi kuvaa päivittäistavarakaupoissa myytävien tuotteiden hintojen kehitystä. Kaikkien kuluttajahintojen vuosimuutos** eli inflaatio oli tammikuussa 1,6 prosenttia kuten joulukuussakin. Tammikuussa ruoan hintaa nosti erityisesti maitotuotteiden ja kasvisten kallistuminen.

Päivittäistavaroiden myynnin kasvu oli tammikuussa voimakkainta hypermarketeissa, joiden myynti kasvoi vuodentakaisesta peräti 7,1 prosenttia. Suuret supermarketit lisäsivät myyntiään maltillisemmin kasvun yltäessä 5,4 prosenttiin edellisvuoden tammikuusta. Pienemmissä myymälöissä kasvu oli tammikuussa selvästi verkkaisempaa: pienmyymälöissä kasvua edellisvuoden tammikuusta kertyi 1,0 prosenttia, valintamyymälöissä 0,6 prosenttia ja pienissä supermarketeissa 0,4 prosenttia.

Vuoden 2014 tammikuussa oli 25 arkimyyntipäivää**** eli yksi päivä edellisvuoden tammikuuta vähemmän.

Tilaston taustatiedot

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten kuukausittaisten myyntitietojen tilastointi toteutetaan Tilastokeskuksessa. Jäsenyritykset toimittavat kuukausittaiset tietonsa suoraan Tilastokeskukseen. Tiedot ilmoitetaan arvonlisäverollisina.***

*Päivittäistavarakaupan hintaindeksi kuvaa elintarvikkeiden, alkoholittomien juomien, mietojen alkoholijuomien, tupakan, kodin kulutustavaroiden, nikotiinivalmisteiden, vitamiinien, puutarhatarvikkeiden, sisäkasvien ja -kukkien, lemmikkieläintuotteiden, sanoma- ja aikakauslehtien irtonumeroiden, henkilökohtaisten hygieniatuotteiden sekä kauneudenhoitotuotteiden hintakehitystä.

**Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintaindeksi kuvaa Suomessa ostettujen tavaroiden ja palveluiden hintakehitystä ja sitä käytetään yleisenä inflaation mittarina. Kuluttajahintaindeksi on ketjuindeksi, jossa hyödykekoria ja painoja päivitetään vuosittain. Tilastokeskus on uudistanut tammikuun 2014 alusta kuluttajahintaindeksin hyödykekorin ja painorakenteen.

***Arvonlisäveroa korotettiin 1.1.2013 alkaen, jolloin yleinen verokanta nousi 24 prosenttiin ja elintarvikkeiden arvonlisävero 14 prosenttiin.

****Arkimyyntipäiviin luetaan kalenterikuukauden arkipäivät (maanantai–lauantai) pl. arkipyhät. Tammikuussa arkipyhiä olivat 1.1.2014 sekä 6.1.2014.

Korjaus 11.8.2014: Hintaindeksiä on korjattu kokonaishintaindeksin osalta.


Lisätietoja:
PTY, toimitusjohtaja Kari Luoto, p. 0400 688 708  
Tilastokeskus, aktuaari Tiina Talvio p. 09 1734 2698

Liitteet:

  • Päivittäistavaroiden vähittäismyynnin kehitys myymälätyypeittäin tammikuussa 2013 ja 2014 kuvioina ja taulukkoina (pdf)
  • Päivittäistavarakaupan hintaindeksien kehitys tammikuussa 2013 ja 2014 kuviona ja taulukkona (pdf) (Korjattu 11.8.2014)
Jaa julkaisu