Mikä ruoassa maksaa? Merkittävin tekijä ruoan hinnassa on Suomessa verotus

Viimepäivinä on käyty vilkasta keskustelua ruoan hintatasosta Suomessa. Keskustelussa on kuitenkin hyvä muistaa kokonaiskuva, jota valottavat esimerkiksi julkiset tilastot. Suomessa ruoan hintataso on noussut saman verran kuin EU-maissa vuodesta 2005 lähtien: Eurostatin tilastojen mukaan EU27-maissa ruoan hinta on noussut 22,5 % ja Suomessa 22,6 %.

Vuosina 2012 ja 2013 ruoan hinta on poikkeuksellisesti noussut Suomessa enemmän kuin muissa EU-maissa keskimäärin. Tilastokeskuksen viimevuotisen raportin mukaan tämän hinnannousun taustalla ovat olleet veronkorotukset sekä maailmanmarkkinahintojen nousu. Merkittävä osa kallistumisesta on peräisin tuottajahintojen noususta. Esimerkiksi kuluttajien suosiman siipikarjan lihan tuottajahinta nousi vuonna 2013 8,7 % ja kuluttajahinta 6,6 % ja naudanlihan tuottajahinta nousi 10,6 % ja kuluttajahinta 5,8 %.

Suurin tekijä Suomen ruoan hintatasossa on kuitenkin verotus. Yli 40 % ruoan hinnasta on Suomessa erilaisia veroja. Näitä veroja ovat tuloverot ja henkilöstösivukulut, tuoteverot, yhteisöverot, ympäristö- ja energiaverot sekä muut verot. Muun muassa Tilastokeskus on käsittellyt asiaa Tieto&trendit-lehdessään syksyllä 2013 (Tieto&trendit 6/2013).

Esimerkiksi ruoan arvonlisäveroprosentti (14 %) on Suomessa lähes kolminkertainen EU15-maiden keskiarvoon (5,4 %) verrattuna. Poliittisten päättäjien tulisikin huomioida päätöstensä vaikutus ruoan hintaan Suomessa. Nykyisessä tilanteessa on ehdottomasti pidättäydyttävä uusista ruoan alv:n ja valmisteverojen korotuksista.
Myyntikate ei ole sama kuin liikevoitto
Päivittäistavarakaupan tehtävät ja osuus kustannuksista elintarvikeketjussa ovat lisääntyneet EU:hun liittymisen jälkeen ja edelleen 2000-luvulla. Kaupan tuotteiden myynnistä saama kate ei tarkoita liikevoittoa, vaan myyntikatteella maksetaan esimerkiksi kymmenientuhansien kaupassa työskentelevien ihmisten palkat, maamme asuttavuutta turvaavan kattavan myymäläverkoston vuokrat ja ylläpito sekä elintarviketurvallisuuden tiukkojen vaatimusten edellyttämä omavalvontatyö. Kauppa vastaa nykyään myös suurelta osin elintarvikeketjun logistiikka- ja kuljetuskustannuksista.
On hyvä muistaa, että ruoan hinta kulkee rinnakkain ansio- ja elintason kanssa. Suomessa kuluttajat käyttävät ruokaan pienemmän osuuden tuloistaan kuin muualla Euroopassa. Suomalaisten käytettävissä olevista tuloista ruokaan menee noin 12,3 %. Se on hyvä saavutus harvaanasutussa, pohjoisessa, pitkien kuljetusetäisyyksien ja korkeiden työvoimakustannusten maassa. Tähän on päästy pitkälti päivittäistavarakaupan tehokkaan toiminnan ansiosta.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kari Luoto, Päivittäistavarakauppa ry
puh. 0400 688 708, kari.luoto (a) pty.fi 
Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa (pdf)

Jaa julkaisu