Tehokas keino viinarallin vähentämiseen – Tilasto: matkustajatuonti kasvoi 15 %

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkisti 7.2.2014 tilastotiedon, jonka mukaan suomalaisten matkustajien ulkomailta tuomien alkoholijuomien määrä kasvoi noin 15 prosenttia vuonna 2013 edelliseen vuoteen verrattuna. Totuus lienee vielä tätä puhelinhaastatteluina tehdyn tutkimuksen tulosta suurempi. Kyse on Suomelle isosta ja kasvavasta ongelmasta.

Suomalaisten matkustajien Virosta tuomista alkoholijuomalitroista 68 % muodostuu olut-, siideri- ja long drink -juomista. Tuonnin motiivina kuluttajille on Suomen ja Viron välillä oleva hintaero. Hintaero muodostuu maiden välisestä erosta alkoholiverotuksessa sekä siitä, että Suomessa yli 4,7 % vahvuisia juomia saa myydä vain monopoliasemassa toimivassa Alkossa, jonka hinnoittelu ei ole markkinaehtoista. Erittäin harva tuo Virosta keskiolutta, jonka hintaero Viron ja suomalaisten ruokakauppojen välillä ei ole korostuneen suuri.

Valtion verotulojen ja työpaikkojen turvaamisen kannalta järkevintä olisi pidättäytyä veronkorotuksista ja purkaa ylimitoitettua sääntelyä. Vapauttamalla A-oluiden ja muiden alle 5,5 % alkoholijuomien myynti ruokakauppoihin voidaan nopeasti ja tehokkaasti saada muutos viinaralliin. Näin kasvatettaisiin valtion verotuloja ilman, että kuluttajien ostovoima heikentyisi. Uudistus ei romuttaisi kansanterveyttä eikä Alkon asemaa ja loisi myös suomalaisille pienpanimoille kasvun mahdollisuuksia. Samalla hallitus veisi eteenpäin hallitusohjelmassa mainittuja terveen kilpailun edistämisen tavoitteita.

Pellervon taloustutkimuksen tekemän selvityksen mukaan pelkästään A-oluen vähittäismyynnin vapauttaminen lisäisi valtion verotuloja lähes 60 miljoonalla eurolla ja vähentäisi väkevien alkoholijuomien kulutusta. Muutos parantaisi erityisesti pienten myymälöiden kilpailukykyä ja työllisyyttä, tukisi lähipalveluiden säilymistä haja-asutusalueilla sekä vähentäisi Alkon nykyisestä sijoittumisesta johtuvaa kilpailuvääristymää.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kari Luoto
Päivittäistavarakauppa ry
puh. 0400 688 708, kari.luoto (a) pty.fi

Jaa julkaisu